Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2009

Prisindexet för den kommunala basservicen på Åland steg år 2009 med 3,1 procent jämfört med år 2008. Ökningen berodde främst på högre personalkostnader (+4,0%), vilka stod för hela 65,3 procent av de totala driftsutgifterna för social-, undervisnings- och kulturverksamheten. Kostnaderna för köp av varor och tjänster ökade endast med 0,5 procent från år 2008 till 2009. Inköpen av varor och tjänster utgjorde 20 procent av social-, undervisnings- och kulturverksamhetens totala driftskostnader. De övriga driftsutgifterna ökade med 2,1 procent.

Hela meddelandet kan du läsa här.

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden