Prisindex för den kommunala basservicen på Åland

Prisindexet för den kommunala basservicen på Åland steg år 2009 med 3,1 procent jämfört med år 2008. Ökningen berodde främst på högre personalkostnader (+4,0%), vilka stod för hela 65,3 procent av de totala driftsutgifterna för social-, undervisnings- och kulturverksamheten. Kostnaderna för köp av varor och tjänster ökade endast med 0,5 procent från år 2008 till 2009. Inköpen av varor och tjänster utgjorde 20 procent av social-, undervisnings- och kulturverksamhetens totala driftskostnader. De övriga driftsutgifterna ökade med 2,1 procent.

Hela meddelandet kan du läsa här.

 

Ämnesområden