Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2010

Prisindexet för den kommunala basservicen på Åland steg år 2010 med 2,3 procent jämfört med år 2009. Personalkostnaderna ökade med 2,7 procent och stod för 64,7 procent av de totala driftsutgifterna för social-, undervisnings- och kulturverksamheten. Kostnaderna för köp av varor och tjänster, vilka utgjorde cirka en femtedel av social-, undervisnings- och kulturverksamhetens totala driftskostnader, ökade med 1,2 procent. De övriga driftsutgifterna ökade med 2,0 procent.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden