Turism

< Tillbaka

Turiststatistiken innehåller uppgifter om inresande till Åland samt om anlända och övernattande gäster på inkvarteringsanläggningarna efter hemland. Också vissa uppgifter om turistföretagen finns med. Uppgifter om inkvarteringsstatistik för hotell publiceras månatligen.

Skapa egna tabeller i vår databas
Databas - Turism

Exceltabeller
Exceltabeller - Turism

Dokumentation
Beskrivning av statistiken

Publiceringar

Titel Kod Årsortera i fallande ordning
Inresande till Åland 2000 TUR2000:12 2000
Inkvarteringsstatistik för Åland hotell 2000 TU2000:14 2000
Inkvarteringsstatistik 2000 TUS2001:1 2000
Inresande till Åland januari 2001 TUR2001:1 2001
Inresande till Åland februari 2001 TUR2001:2 2001
Inresande till Åland mars 2001 TUR2001:3 2001
Inresande till Åland april 2001 TUR2002:4 2001
Inresande till Åland maj 2001 TUR2001:5 2001
Inresande till Åland juni 2001 TUR2001:6 2001
Inresande till Åland juli 2001 TUR2001:7 2001
Inresande till Åland augusti 2001 TUR2001:8 2001
Inresande till Åland september 2001 TUR2001:9 2001
Inresande till Åland oktober 2001 TUR2001:10 2001
Inresande till Åland november 2001 TUR2001:11 2001
Inresande till Åland 2001 TUR2001:12 2001
Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2001 TU2001:1 2001
Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2001 TU2001:2 2001
Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2001 TU2001:3 2001
Inkvarteringsstatistik för hotell april 2001 TU2001:4 2001
Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2001 TU2001:5 2001
Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2001 TU2001:6 2001
Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2001 TU2001:7 2001
Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2001 TU2001:8 2001
Inkvarteringsstatistik för hotell september 2001 TU2001:9 2001
Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2001 TU2001:12 2001
Inkvarteringsstatistik för hotell november 2001 TU2001:13 2001
Inkvarteringsstatistik för hotell december och hela år 2001 TU2001:14 2001
Inkvarteringsstatistik högsäsongen 2001 TU2001:10 2001
Statistik över småbåtshamnar på Åland 2001 TU2001:11 2001
Inkvarteringsstatistik 2001 TUS2002:1 2001
Inresande till Åland januari 2002 TUR2002:1 2002
Inresande till Åland februari 2002 TUR2002:2 2002
Inresande till Åland mars 2002 TUR2002:3 2002
Inresande till Åland april 2002 TUR2002:4 2002
Inresande till Åland maj 2002 TUR2002:5 2002
Inresande till Åland juni 2002 TUR2002:6 2002
Inresande till Åland juli 2002 TUR2002:7 2002
Inresande till Åland augusti 2002 TUR2002:8 2002
Inresande till Åland september 2002 TUR2002:9 2002
Inresande till Åland oktober 2002 TUR2002:10 2002
Inresande till Åland november 2002 TUR2002:11 2002
Inresande till Åland 2002 TUR2002:12 2002
Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2002 TU2002:1 2002
Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2002 TU2002:2 2002
Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2002 TU2002:3 2002
Inkvarteringsstatistik för hotell april 2002 TU2002:4 2002
Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2002 TU2002:5 2002
Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2002 TU2002:6 2002
Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2002 TU2002:7 2002
Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2002 TU2002:8 2002
Inkvarteringsstatistik för hotell september 2002 TU2002:9 2002
Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2002 TU2002:11 2002
Inkvarteringsstatistik för hotell november 2002 TU2002:12 2002
Inkvarteringsstatistik för hotell december och hela år 2002 TU2002:13 2002
Statistik över gästhamnarna 2002 TU2002:10 2002
Inkvarteringsstatistik 2002 TUS2003:4 2002
Inresande till Åland januari 2003 TUR2003:1 2003
Inresande till Åland februari 2003 TUR2003:2 2003
Inresande till Åland mars 2003 TUR2003:3 2003
Inresande till Åland april 2003 TUR2003:4 2003
Inresande till Åland maj 2003 TUR2003:5 2003
Inresande till Åland juni 2003 TUR2003:6 2003
Inresande till Åland juli 2003 TUR2003:7 2003
Inresande till Åland augusti 2003 TUR2003:8 2003
Inresande till Åland september 2003 TUR2003:9 2003
Inresande till Åland oktober 2003 TUR2003:10 2003
Inresande till Åland november 2003 TUR2003:11 2003
Inresande till Åland 2003 TUR2003:12 2003
Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2003 TU2003:1 2003
Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2003 TU2003:2 2003
Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2003 TU2003:3 2003
Inkvarteringsstatistik för hotell april 2003 TU2003:4 2003
Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2003 TU2003:5 2003
Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2003 TU2003:6 2003
Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2003 TU2003:7 2003
Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2003 TU2003:8 2003
Inkvarteringsstatistik för hotell september 2003 TU2003:9 2003
Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2003 TU2003:11 2003
Inkvarteringsstatistik för hotell november 2003 TU2003:12 2003
Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 TU2003:13 2003
Statistik över gästhamnarna 2003 TU2003:10 2003
Inkvarteringsstatistik 2003 TUS2004:4 2003
Inresande till Åland januari 2004 TUR2004:1 2004
Inresande till Åland februari 2004 TUR2004:2 2004
Inresande till Åland mars 2004 TUR2004:3 2004
Inresande till Åland april 2004 TUR2004:4 2004
Inresande till Åland maj 2004 TUR2004:5 2004
Inresande till Åland juni 2004 TUR2004:6 2004
Inresande till Åland juli 2004 TUR2004:7 2004
Inresande till Åland augusti 2004 TUR2004:8 2004
Inresande till Åland september 2004 TUR2004:9 2004
Inresande till Åland oktober 2004 TUR2004:10 2004
Inresande till Åland november 2004 TUR2004:11 2004
Inresande till Åland 2004 TUR2004:12 2004
Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2004 TU2004:1 2004
Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2004 TU2004:2 2004
Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2004 TU2004:3 2004
Inkvarteringsstatistik för hotell april 2004 TU2004:4 2004
Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2004 TU2004:5 2004
Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2004 TU2004:6 2004
Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2004 TU2004:7 2004
Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2004 TU2004:9 2004
Inkvarteringsstatistik för hotell september 2004 TU2004:10 2004
Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2004 TU2004:12 2004
Inkvarteringsstatistik för hotell november 2004 TU2004:14 2004
Inkvarteringsstatistik för hotell 2004 TU2004:15 2004
Inkvarteringsstatistik för stugor juni-juli 2004 TU2004:8 2004
Inkvarteringsstatistik för stugor augusti-september 2004 TU2004:13 2004
Statistik över gästhamnarna 2004 TU2004:11 2004
Turiststatistik 2004 TUS2001:1 2004
Inresande till Åland januari 2005 TUR2005:1 2005
Inresande till Åland februari 2005 TU2005:02 2005
Inresande till Åland mars 2005 TUR2005:3 2005
Inresande till Åland april 2005 TUR2005:4 2005
Inresande till Åland maj 2005 TUR2005:6 2005
Inresande till Åland juni 2005 TUR2005:5 2005
Inresande till Åland juli 2005 TUR2005:7 2005
Inresande till Åland augusti 2005 TUR2005:8 2005
Inresande till Åland september 2005 TUR2005:9 2005
Inresande till Åland oktober 2005 TUR2005:10 2005
Inresande till Åland november 2005 TUR2005:11 2005
Inresande till Åland 2005 TUR2005:12 2005
Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2005 TU2005:01 2005
Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2005 TU2005:2 2005
Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2005 TU2005:3 2005
Inkvarteringsstatistik för hotell april 2005 TU2005:4 2005
Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2005 TU2005:5 2005
Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2005 TU2005:6 2005
Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2005 TU2005:7 2005
Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2005 TU2005:8 2005
Inkvarteringsstatistik för hotell september 2005 TU2005:9 2005
Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2005 TU2005:11 2005
Inkvarteringsstatistik för hotell november 2005 TU2005:12 2005
Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 TU2005:13 2005
Statistik över gästhamnarna 2005 TU2005:10 2005
Turiststatistik 2005 TUS2006:3 2005
Inresande till Åland januari 2006 TUR2006:1 2006
Inresande till Åland februari 2006 TUR2006:2 2006
Inresande till Åland mars 2006 TUR2006:3 2006
Inresande till Åland april 2006 TUR2006:4 2006
Inresande till Åland maj 2006 TUR2006:5 2006
Inresande till Åland juni 2006 TUR2006:6 2006
Inresande till Åland juli 2006 TUR2006:7 2006
Inresande till Åland augusti 2006 TUR2006:8 2006
Inresande till Åland september 2006 TUR2006:9 2006
Inresande till Åland oktober 2006 TUR2006:10 2006
Inresande till Åland november 2006 TUR2006:11 2006
Inresande till Åland 2006 TUR2006:12 2006
Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2006 TU2006:1 2006
Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2006 TU2006:2 2006
Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2006 TU2006:3 2006
Inkvarteringsstatistik för hotell april 2006 TU2006:4 2006
Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2006 TU2006:5 2006
Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2006 TU2006:6 2006
Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2006 TU2006:7 2006
Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2006 TU2006:8 2006
Inkvarteringsstatistik för hotell september 2006 TU2006:9 2006
Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2006 TU2006:10 2006
Inkvarteringsstatistik för hotell november 2006 TU2006:11 2006
Inkvarteringsstatistik för hotell 2006 TU2006:13 2006
Statistik över gästhamnarna 2006 TU2006:12 2006
Turiststatistik 2006 TUS2007:1 2006
Inresande till Åland januari 2007 TU2007:1 2007
Inresande till Åland februari 2007 TU2007:3 2007
Inresande till Åland mars 2007 TU2007:5 2007
Inresande till Åland april 2007 TU2007:6b 2007
Inresande till Åland maj 2007 TU2007:8 2007
Inresande till Åland juni 2007 TU2007:10 2007
Inresande till Åland juli 2007 TU2007:12 2007
Inresande till Åland augusti 2007 TU2007:14 2007
Inresande till Åland september 2007 TU2007:16 2007
Inresande till Åland oktober 2007 TU2007:18 2007
Inresande till Åland november 2007 TU2007:21 2007
Inresande till Åland 2007 TU2007:23 2007
Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2007 TU2007:2 2007
Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2007 TU2007:4 2007
Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2007 TU2007:6 2007
Inkvarteringsstatistik för hotell april 2007 TU2007:7 2007
Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2007 TU2007:9 2007
Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2007 TU2007:11 2007
Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2007 TU2007:15 2007
Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2007 TU2007:13 2007
Inkvarteringsstatistik för hotell september 2007 TU2007:17 2007
Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2007 TU2007:19 2007
Inkvarteringsstatistik för hotell november 2007 TU2007:22 2007
Statistik över gästhamnarna 2007 TU2007:20 2007
Inkvarteringsstatistik för hotell 2007 TU2007:24 2007
Turiststatistik 2007 TUS2007:4 2007
Inresande till Åland januari 2008 TU2008:2 2008
Inresande till Åland februari 2008 TU2008:3 2008
Inresande till Åland mars 2008 TU2008:5 2008
Inresande till Åland april 2008 TU2008:7 2008
Inresande till Åland maj 2008 TU2008:9 2008
Inresande till Åland juni 2008 TU2008:11 2008
Inresande till Åland juli 2008 TU2008:13 2008
Inresande till Åland augusti 2008 TU2008:15 2008
Inresande till Åland september 2008 TU2008:17 2008
Inresande till Åland oktober 2008 TU2008:19 2008
Inresande till Åland november 2008 TU2008:22 2008
Inresande till Åland 2008 TU2008:24 2008
Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2008 TU2008:1 2008
Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2008 TU2008:4 2008
Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2008 TU2008:6 2008
Inkvarteringsstatistik för hotell april 2008 TU2008:8 2008
Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2008 TU2008:10 2008
Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2008 TU2008:12 2008
Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2008 TU2008:14 2008
Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2008 TU2008:16 2008
Inkvarteringsstatistik för hotell september 2008 TU2008:18 2008
Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2008 TU2008:20 2008
Inkvarteringsstatistik för hotell november 2008 TU2008:23 2008
Statistik över gästhamnarna 2008 TU2008:21 2008
Turiststatistik 2008 TUS2009:2 2008
Inkvarteringsstatistik för hotell 2008 TU2008:25 2008
Inresande till Åland januari 2009 TU2009:1 2009
Inresande till Åland februari 2009 TU2009:3 2009
Inresande till Åland mars 2009 TU2009:5 2009
Inresande till Åland april 2009 TU2009:7 2009
Inresande till Åland maj 2009 TU2009:9 2009
Inresande till Åland juni 2009 TU2009:11 2009
Inresande till Åland juli 2009 TU2009:13 2009
Inresande till Åland augusti 2009 TU2009:15 2009
Inresande till Åland september 2009 TU2009:17 2009
Inresande till Åland oktober 2009 TU2009:19 2009
Inresande till Åland november 2009 TU2009:22 2009
Inresande till Åland 2009 TU2009:24 2009
Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2009 TU2009:2 2009
Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2009 TU2009:4 2009
Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2009 TU2009:6 2009
Inkvarteringsstatistik för hotell april 2009 TU2009:8 2009
Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2009 TU2009:10 2009
Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2009 TU2009:12 2009
Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2009 TU2009:14 2009
Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2009 TU2009:16 2009
Inkvarteringsstatistik för hotell september 2009 TU2009:18 2009
Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2009 TU2009:20 2009
Inkvarteringsstatistik för hotell november 2009 TU2009:22 2009
Statistik över gästhamnarna 2009 TU2009:21 2009
Turiststatistik 2009 TUS2010:1 2009
Inkvarteringsstatistik för hotell 2009 TU2009:25 2009
Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2010 TU2010:1 2010
Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2010 TU2010:2 2010
Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2010 TU2010:3 2010
Inkvarteringsstatistik för hotell april 2010 TU2010:4 2010
Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2010 TU2010:5 2010
Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2010 TU2010:6 2010
Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2010 TU2001:7 2010
Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2010 TU2010:8 2010
Inkvarteringsstatistik för hotell september 2010 TU2010:9 2010
Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2010 TU2010:11 2010
Inkvarteringsstatistik för hotell november 2010 TU2010:12 2010
Inresande till Åland 2010 TU2010:14 2010
Statistik över gästhamnarna 2010 TU2010:10 2010
Turiststatistik 2010 TUS2010:1 2010
Inkvarteringsstatistik för hotell 2010 TU2010:13 2010
Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2011 TU2011:1 2011
Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2011 TU2011:2 2011
Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2011 TU2011:3 2011
Inkvarteringsstatistik för hotell april 2011 TU2011:4 2011
Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2011 TU2011:5 2011
Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2011 TU2011:6 2011
Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2011 TU2011:7 2011
Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2011 TU2011:8 2011
Inkvarteringsstatistik för hotell september 2011 TU2011:9 2011
Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2011 TU2011:11 2011
Inkvarteringsstatistik för hotell november 2011 TU2011:12 2011
Turiststatistik 2011 TUS2012:1 2011
Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 TU2011:13 2011
Inresande till Åland 2011 TU2011:14 2011
Statistik över gästhamnarna 2011 TU2011:10 2011
Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2012 TU2012:1 2012
Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2012 TU2012:2 2012
Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2012 TU2012:3 2012
Inkvarteringsstatistik för hotell april 2012 TU2012:4 2012
Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2012 TU2012:5 2012
Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2012 TU2012:6 2012
Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2012 TU2012:7 2012
Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2012 TU2012:8 2012
Inkvarteringsstatistik för hotell september 2012 TU2012:9 2012
Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2012 TU2012:11 2012
Inkvarteringsstatistik för hotell november 2012 TU2012:12 2012
Turiststatistik 2012 TUS2013:2 2012
Inkvarteringsstatistik för hotell 2012 TU2012:13 2012
Inresande till Åland 2012 TU2012:14 2012
Statistik över gästhamnarna 2012 TU2012:10 2012
Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2013 TU2013:1 2013
Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2013 TU2013:2 2013
Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2013 TU2013:3 2013
Inkvarteringsstatistik för hotell april 2013 TU2013:4 2013
Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2013 TU2013:5 2013
Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2013 TU2013:6 2013
Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2013 TU2013:7 2013
Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2013 TU2013:8 2013
Inkvarteringsstatistik för hotell september 2013 TU2013:9 2013
Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2013 TU2013:11 2013
Inkvarteringsstatistik för hotell november 2013 TU2013:12 2013
Inresande till Åland 2013 TU2013:14 2013
Statistik över gästhamnarna 2013 TU2013:10 2013
Turiststatistik 2013 TUS2014:1 2013
Inkvarteringsstatistik för hotell 2013 TU2013:13 2013
Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2014 TU2014:1 2014
Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2014 TU2014:2 2014
Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2014 TU2014:4 2014
Inkvarteringsstatistik för hotell april 2014 TU2014:4 2014
Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2014 TU2014:5 2014
Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2014 TU2014:6 2014
Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2014 TU2014:7 2014
Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2014 TU2014:8 2014
Inkvarteringsstatistik för hotell september 2014 TU2014:9 2014
Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2014 TU2014:11 2014
Inkvarteringsstatistik för hotell november 2014 TU2014:12 2014
Inkvarteringsstatistik för hotell december 2014 TU2014:13 2014
Inresande till Åland 2014 TU2014:14 2014
Statistik över gästhamnarna 2014 TU2014:10 2014
Turiststatistik 2014 TUS2015:1 2014
Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2015 TU2015:1 2015
Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2015 TU2015:2 2015
Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2015 TU 2015:3 2015
Inkvarteringsstatistik för hotell april 2015 TU2015:4 2015
Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2015 TU2015:5 2015
Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2015 TU2015:6 2015
Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2015 TU2015:7 2015
Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2015 TU2015:8 2015
Inkvarteringsstatistik för hotell september 2015 TU2015:9 2015
Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2015 TU2015:11 2015
Inkvarteringsstatistik för hotell november 2015 TU2015:12 2015
Turiststatistik 2015 TU2016:2 2015
Inkvarteringsstatistik för hotell 2015 TU2015:13 2015
Inresande till Åland 2015 TU2015:14 2015
Statistik över gästhamnarna 2015 TU2015:10 2015
Inkvarteringsstatistik för hotell i januari 2016 TU2016:1 2016
Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2016 TU2016:2 2016
Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2016 TU2016:3 2016
Inkvarteringsstatistik för hotell april 2016 TU 2016:4 2016
Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2016 TU2016:5 2016
Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2016 TU2016:6 2016
Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2016 TU 2016:7 2016
Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2016 TU 2016:8 2016
Inkvarteringsstatistik för hotell september 2016 TU2016:9 2016
Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2016 TU2016:11 2016
Inresande till Åland 2016 TU2016:13 2016
Inkvarteringsstatistik för hotell november 2016 TU2016:12 2016
Statistik över gästhamnarna 2016 TU2016:10 2016
Turiststatistik 2016 TU2017:1 2016
Inkvarteringsstatistik för hotell 2016 TU2016:14 2016
Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2017 TU 2017:1 2017
Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2017 TU 2017:2 2017
Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2017 TU 2017:3 2017
Inkvarteringsstatistik för hotell i april 2017 TU 2017:4 2017
Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2017 TU 2017:5 2017
Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2017 TU 2017:6 2017
Inkvarteringsstatistik för hotell i juli 2017 TU 2017:7 2017
Inkvarteringsstatistik för hotell i augusti 2017 TU 2017:8 2017
Inkvarteringsstatistik för hotell i september 2017 TU 2017:9 2017
Statistik över gästhamnarna 2017 TU 2017:10 2017
Inkvarteringsstatistik för hotell i oktober TU 2017:11 2017
Inkvarteringsstatistik för hotell november 2017 TU 2017:12 2017
Inkvarteringsstatistik för hotell 2017 TU 2017:13 2018
Inresande till Åland 2017 TU 2017:14 2018
Inkvarteringsstatistik för hotell i januari 2018 TU 2018:1 2018
Turiststatistik 2017 TU 2018:1 2018
Inkvarteringsstatistik för hotell i februari 2018 TU 2018:2 2018
Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2018 TU 2018:3 2018
Inkvarteringsstatistik för hotell i april 2018 TU 2018:4 2018
Inkvarteringsstatistik för hotell i maj 2018 TU 2018:5 2018
Inkvarteringsstatistik för hotell i juni 2018 TU 2018:6 2018
Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2018 TU 2018:7 2018
Inkvarteringsstatistik för hotell i augusti 2018 TU 2018:8 2018
Inkvarteringsstatistik för hotell i september 2018 TU 2018:9 2018
Statistik över gästhamnar 2018 (korrigerad 25.3.2019) TU 2018:10 2018
Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2018 TU 2018:11 2018
Inkvarteringsstatistik för hotell i november 2018 TU 2018:12 2018
Inkvarteringsstatistik för hotell 2018 TU 2018:12 2019
Inresande till Åland 2018 (korrigerade uppgifter 7.2.2019) TU 2018:14 2019
Inkvarteringsstatistik för hotell i januari 2019 TU 2019:1 2019
Inkvarteringsstatistik för hotell i februari 2019 TU 2019:2 2019
Turiststatistik 2018 TU 2019:1 2019
Inkvarteringsstatistik för hotell i mars 2019 TU 2019:3 2019
Inkvarteringsstatistik för hotell i april 2019 TU 2019:4 2019
Inkvarteringsstatistik för hotell i maj 2019 TU 2019:5 2019
Inkvarteringsstatistik för hotell i juni 2019 TU 2019:6 2019
Inkvarteringsstatistik för hotell i juli 2019 TU 2019:7 2019
Inkvarteringsstatistik för hotell i augusti 2019 TU 2019:8 2019
Inkvarteringsstatistik för hotell i september 2019 TU 2019:9 2019
Statistik över gästhamnarna 2019 (korrigerad 13.10.20) TU 2019:10 2019
Inkvarteringsstatistik för hotell i oktober 2019 TU 2019:11 2019
Inkvarteringsstatistik för hotell i november 2019 TU 2019:12 2019
Inkvarteringsstatistik för hotell 2019 TU 2019:13 2020
Inresande till Åland 2019 TU 2019:14 2020
Inkvarteringsstatistik för hotell i januari 2020 TU 2020:1 2020
Inkvarteringsstatistik för hotell i februari 2020 TU 2020:2 2020
Turiststatistik 2019 TU 2020:1 2020
Inkvarteringsstatistik för hotell i mars 2020 TU 2020:3 2020
Inkvarteringsstatistik för hotell i april 2020 TU 2020:4 2020
Inkvarteringsstatistik för hotell i maj 2020 TU 2020:5 2020
Inkvarteringsstatistik för hotell i juni 2020 TU 2020:6 2020
Inkvarteringsstatistik för hotell i juli 2020 TU 2020:7 2020
Inkvarteringsstatistik för hotell i augusti 2020 TU 2020:8 2020
Inkvarteringsstatistik för hotell i september 2020 TU 2020:9 2020
Statistik över gästhamnarna 2020 TU 2020:10 2020
Inkvarteringsstatistik för hotell i oktober 2020 TU 2020:11 2020
Inkvarteringsstatistik högsäsongen 2020, preliminära siffror 2020
Inkvarteringsstatistik för hotell i november 2020 TU 2020:12 2020
Inkvarteringsstatistik för hotell 2020 2020
Inresande till Åland 2020 2020
Turiststatistik 2020 TUS2021:2 2020
Inkvarteringsstatistik för hotell i januari 2021 2021
Inkvarteringsstatistik för hotell i februari 2021 2021
Inkvarteringsstatistik för hotell i mars 2021 2021
Inkvarteringsstatistik för hotell i april 2021 2021
Inkvarteringsstatistik för hotell i maj 2021 2021
Inkvarteringsstatistik för hotell i juni 2021 2021
Inkvarteringsstatistik för hotell i juli 2021 2021
Inkvarteringsstatistik för hotell i augusti 2021 2021
Statistik över gästhamnarna 2021 2021
Inkvarteringsstatistik för hotell i september 2021 2021
Inkvarteringsstatistik högsäsongen 2021, preliminära siffror 2021
Inkvarteringsstatistik för hotell i oktober 2021 2021
Inkvarteringsstatistik för hotell i november 2021 2021
Inkvarteringsstatistik för hotell 2021 2021
Inresande till Åland 2021 2021
Turiststatistik 2021 TUS2022:1 2021
Inkvarteringsstatistik för hotell i januari 2022 2022
Inkvarteringsstatistik för hotell i februari 2022 2022
Inkvarteringsstatistik för hotell i mars 2022 2022
Inkvarteringsstatistik för hotell i april 2022 2022

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden