Utbildning

< Tillbaka

Här hittar du statistik om det åländska utbildningssystemet. All statistik ges ut årligen förutom statstiken om lärarkåren på Åland som ges ut vart tredje år. Ta del av statistiken genom databaser och exceltabeller eller välj någon av våra publiceringar längst ner på denna sida.

Barnomsorgen

Statistiken om barnomsorgen på Åland omfattar antal barn, årsverken, vårddagar och daghem/gruppfamiljedaghem för den barnomsorg som bedrivs i formerna daghem och familjedaghem. Utöver detta redovisas även antal barn i lekverksamhet.

Grundskolan

Statistiken beskriver eleverna i de åländska grundskolorna, deras språkstudier, specialundervisning, kön, årskurs, skola och hemkommun.

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland

Statistiken omfattar sökande, studerande och avlagda examina vid Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium, Ålands folkhögskola och Högskolan på Åland.

Lärare

Statistiken ger en bild av all personal som deltar i undervisningen i grundskolan, på gymnasienivå och vid Högskolan på Åland samt en del av personalen inom den övriga utbildningen, vilken här omfattar Ålands musikinstitut och Medborgarinstitutet i Mariehamn.

Utbildning som inte leder till examen

De åländska skolornas utbildning som inte leder till examen omfattar Ålands folkhögskola, Medborgarinstitutet i Mariehamn, Ålands musikinstitut, Öppna högskolan (enhet inom Högskolan på Åland) och Ålands yrkesgymnasium.

Studerande utanför Åland

Statistiken omfattar de personer som under uppgiftsåret erhållit studiestöd av Ålands landskapsregering för studier vid läroinrättning utanför Åland. Här presenteras bland annat uppgifter om studieland, skola, utbildningsområde och utbildningsnivå.

 

Beskrivning av statistiken

Hitta publiceringar inom ämnet

Publiceringar

Titel Kod År Sortera stigande
Studerande utanför Åland 2016 2016
De åländska skolornas utbildning som inte leder till examen 2016 2016
Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2016 UT2017:1 2016
Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2016 UT2016:3 2016
Grundskolan hösten 2016 UT2016:2 2016
Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2015 UT2015:3 2015
Grundskolan hösten 2015 UT2015:2 2015
De åländska skolornas utbildning som inte leder till examen 2015 2015
Studerande utanför Åland 2015 2015
Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2015 UT2016:1 2015
Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2014 UT2015:1 2014
Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2014 UT2014:4 2014
Grundskolan hösten 2014 UT2014:3 2014
Lärare 2014 UT2014:2 2014
Studerande utanför Åland 2014 2014
De åländska skolornas utbildning som inte leder till examen 2014 2014
Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2013 UT2014:1 2013
Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2013 UT2013:3 2013
Grundskolan hösten 2013 UT2013:2 2013
De åländska skolornas utbildning som inte leder till examen 2013 2013
Studerande utanför Åland 2013 2013
Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland år 2012 UT2013:1 2012
Ålandsprovet 2012: En mätning av de åländska sjätteklassisternas matematikkunskaper UTS2013:1 2012
Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2012 UT2012:3 2012
Grundskolan hösten 2012 UT2012:2 2012
Andel utexaminerade från åländsk gymnasienivå 2008-2012 samt valda utbildningsområden vid fortsatta studier 2012
Studerande utanför Åland 2012 2012
De åländska läroinrättningarnas utbildning som inte leder till examen 2012 2012
Avlagda examina på gymnasialstadie- och högskolenivå på Åland år 2011 UT2012:1 2011
Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2011 UT2011:4 2011