Branschstudier, företagande

Ämnesområdet omfattar analyser av olika branscher och sektorer inom ekonomin samt studier av förutsättningarna för företagande. Vissa studier, såsom Turismens samhällsekonomiska betydelse, görs regelbundet med några års intervaller.

Publiceringar

Titelsortera i fallande ordning Kod År
Beroendeförhållandena inom den åländska ekonomin R1999:5 1999
Dagligvarupriserna på Åland - en komparativ analys R2000:1 2000
Den ålandsbaserade sjöfartens ekonomiska betydelse - En studie av klustereffekter och framtidsscenarier R2010:6 2010
Det åländska informationssamhället -Så utbrett är det! R2001:2 2001
Det åländska jordbrukets framtida utvecklingsförutsättningar R2003:2 2003
Det åländska rederiklustret R2002:1 2002
Det åländska sjöklustret R2007:2 2007
Det åländska skatteundantagets samhällsekonomiska betydelse - idag och i framtiden R2004:5 2004
Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts R2011:1 2011
En EU-anpassad sjöfartspolitik R1999:11 1999
Evenemangsundersökningen 2003 R2003:9 2003
Fiskerinäringens betydelse för samhällsekonomin på Åland R2004:9 2004
Företagandet och näringspolitiken på Åland inför millennieskiftet R1999:2 1999
Förslag till etablering av ett åländskt fartygsregister och tonnagebeskattningsregim R1999:6 1999
Kvinnors företagande på Åland R2008:2 2008
Nordisk-Baltisk sjöfart 2011 R2011:3 2011
På jakt efter tillväxt R2004:6 2004
Sea Transport in the Baltic Sea Region R1999:15 1999
Sea Transports in the Baltic Sea R2000:5 2000
Små företags kapitalförsörjning på Åland R2012:6 2012
The significance of duty-free sales on board ferries to the transnational transport system in the Baltic Sea Region R2011:8 2011
Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2003 R2004:2 2003
Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2008 R2009:3 2008
Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2013 R2014:1 2013
Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2018 R2019:2 2019
Utveckling av handeln i Mariehamn och övriga Åland R2000:6 2000

Ämnesområden