Enkätundersökningar och övrigt

Här hittar ni enkät- och intervjuundersökningar inom olika områden. Här finns även resultatet från andra studier exempelvis inom områdena regionalpolitik, infrastruktur samt tvärsektoriella projekt.

Publiceringar

Titelsortera i stigande ordning Kod År
Ålänningars radiolyssnar- och TV-tittarvanor R2009:9 2009
Ålänningars kultur- och fritidsvanor R2009:1 2009
Ålänningars kultur- och fritidsvanor R2014:6 2014
Ålänningars alkohol-, narkotika och tobaksbruk samt spelvanor 2016 R2016:7 2016
Ålänningarnas partisympatier. Hösten 2006 R2006:8 2006
Ålänningarnas partisympatier i augusti 1999 R1999:9 1999
Ålänningarnas kultur- och fritidsvanor R2001:5 2001
Ålänningarna och miljön - Beteende och förändringsvilja i vardagen R2008:7 2008
Ålänningarna och miljön R2015:5 2015
Ålänningarna och deras identitet R1999:7 1999
Upplevd diskriminering i det åländska samhället år 2010 R2010:8 2010
Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 R2011:6 2011
Tyck till om ungdomsgårdarna – En enkätundersökning för unga i Mariehamn 2018 R2019:1 2019
Tillitsstudie för Åland 2018 R2018:5 2018
Språkbehovet i det privata näringslivet R2016:6 2016
Regionala effekter av fast vägförbindelse till Föglö R2009:12 2009
Nordiskt regionalpolitiskt samarbetsprogram 2009 - 2012 2008
Nordiskt näringspolitiskt program 2002-2005 R2001:7 2001
Narkotikasituationen på Åland R2001:6 2001
Nabo - ungas röster om social inkludering på Åland 2019
Mot den tredje generationens regionpolitik R2009:2 2009
Mariebad - kundundersökning R2010:4 2010
Kollektivtrafik i Mariehamn våren 2016 R2016:4 2016
Frivilligarbetet inom det åländska föreningslivet - samhällsekonomiska och kvalitativa effekter R2012:4 2012
Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2016 R2018:6 2018
Det finska språkets ställning inom det åländska arbetslivet R2008:1 2008
De äldres delaktighet på Åland R2017:4 2017
Bussiga stan? En enkätundersökning bland bussresenärerna i Mariehamn R2002:9 2002
Behovet av finska i ålänningarnas vardagsliv R2009:7 2009
Att leva och bo som inflyttad på Åland R2014:9 2015
"Olika behandling i lika situation." Om diskriminering i det åländska samhället R2007:7 2007

Ämnesområden