Förhandsbedömningar av Ålands EU-program 2007-2013. Regional konkurrenskraft och sysselsättning. Landsbygdens utveckling

Efter offentlig upphandling erhöll ÅSUB tidigare i år i uppdrag av den åländska regeringen och EU-kommissionen att genomföra en förhandsgranskning av EU-programmen regional konkurrenskraft och sysselsättning (två operativa program) samt ett utvecklingsprogram för landsbygden.

Syftet med förhandsgranskningen - en s.k. ex ante evaluering - var att säkra kvalitén på det kommande programmet med avseende på EUs bestämmelser samt de konkreta behov som programmet skall fylla i sin specifika åländska kontext. Bedömningen biläggs också de program som skickas in för granskning och slutligt godkännande av EU-kommissionen i Bryssel.

I den här ÅSUB-rapporten redovisas resultatet från förhandsevalueringen. För vart och ett av programmen redovisas dels hur man har arbetat med ett antal generella frågor som är betydelsefulla i alla strukturfondsprogram. För det andra redovisa de viktigaste av de evaluerarsynpunkter som framkommit under arbetets gång och hur detta påverkat utformningen av föreliggande programtext.

Hela rapporten kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Ämnesområden