Översikter och indikatorer

< Tillbaka

Publikationsserien Översikter och indikatorer omfattar kärnfulla sammanställningar av indikatorer och kortfattade analyser inom olika temaområden. Indikatorerna kan bestå av officiella statistiska uppgifter, men även data som inte representerar officiell statistik.

Hitta publiceringar inom ämnet

Publiceringar

Titel Kod Sortera fallande År
Jämställdshetsbilaga för budgeten 2012 2011
Jämställdshetsbilaga för budgeten 2013 2012
Jämställdshetsbilaga för budgeten 2014 2013
Skattekalkyler för kommunerna hösten 2013 Ö2013:1 2013
Skattekalkyler för kommunerna hösten 2014 Ö2014:1 2014
Inkomstfördelning och välfärd 2014 Ö2014:2 2014
Jämställdshetsbilaga för budgeten 2015 Ö2014:3 2014
Konjunkturindikatorer 2014 Ö2015:1 2014
Indikatorer om integration 2015 Ö2015:2 2015
Ekonomisk översikt hösten 2015 Ö2015:3 2015
Jämställdshetsbilaga för budgeten 2016 Ö2015:4 2015
Inkomstfördelning och välfärd 2015 Ö2015:5 2015
Hållbar utveckling år 2016 Ö2016:1 2016
Konjunkturindikatorer 2015 Ö2016:2 2015
Ekonomisk översikt hösten 2016 Ö2016:3 2016
Jämställhetsbilaga till landskapets budget 2017 Ö2016:4 2016
Inkomstfördelning och välfärd 2016 Ö2016:5 2016
Konjunkturindikatorer 2016 Ö2017:1 2016
Hållbar utveckling år 2017 Ö2017:2 2017
Indikatorer om integration 2017 Ö2017:3 2017
Ekonomisk översikt hösten 2017 Ö2017:4 2017
Jämställdhetsbilaga till landskapets budget 2018 Ö2017:5 2017
Inkomstfördelning och välfärd 2017 Ö2017:6 2017
Konjunkturindikatorer 2017 Ö2018:1 2018
Hållbar utveckling år 2018 Ö2018:2 2018
Ekonomisk översikt hösten 2018 Ö2018:3 2018
Jämställdhetsbilaga till landskapets budget 2019 Ö2018:4 2018
Inkomstfördelning och välfärd 2018 Ö2018:5 2018
Ålands luftutsläpp år 2015 enligt olika beräkningsprinciper Ö2019:1 2015
Kulturella och kreativa näringar 2015 Ö2019:2 2015