Översikter och indikatorer

< Tillbaka

Publikationsserien Översikter och indikatorer omfattar kärnfulla sammanställningar av indikatorer och kortfattade analyser inom olika temaområden. Indikatorerna kan bestå av officiella statistiska uppgifter, men även data som inte representerar officiell statistik.

Hitta publiceringar inom ämnet

Publiceringar

Titel Sortera fallande Kod År
Attityder till havsbaserad vindkraft på Åland Ö2022:5 2022
De särskilt utsatta och utkomststödet i kommunerna på Åland Ö2021:3 2021
Definition och nyckeltal för kommuner i svår ekonomisk ställning Ö2020:2 2020
Distansarbete på Åland – omfattning och möjlighet Ö2022:3 2022
Ekonomisk översikt hösten 2015 Ö2015:3 2015
Ekonomisk översikt hösten 2016 Ö2016:3 2016
Ekonomisk översikt hösten 2017 Ö2017:4 2017
Ekonomisk översikt hösten 2018 Ö2018:3 2018
Ekonomisk översikt hösten 2019 Ö2019:6 2019
Ekonomisk översikt hösten 2020 Ö2020:5 2020
Ekonomisk översikt hösten 2021 Ö2021:5 2021
Hållbar utveckling år 2016 Ö2016:1 2016
Hållbar utveckling år 2017 Ö2017:2 2017
Hållbar utveckling år 2018 Ö2018:2 2018
Hållbar utveckling år 2019 Ö2019:4 2019
Hållbar utveckling år 2020 Ö2020:3 2020
Hållbar utveckling år 2021 Ö2021:4 2021
Hållbar utveckling år 2022 Ö2022:4 2022
Indikatorer om integration 2015 Ö2015:2 2015
Indikatorer om integration 2017 Ö2017:3 2017
Inkomstfördelning och välfärd 2014 Ö2014:2 2014
Inkomstfördelning och välfärd 2015 Ö2015:5 2015
Inkomstfördelning och välfärd 2016 Ö2016:5 2016
Inkomstfördelning och välfärd 2017 Ö2017:6 2017
Inkomstfördelning och välfärd 2018 Ö2018:5 2018
Inkomstfördelning och välfärd 2019 Ö2019:8 2019
Inkomstfördelning och välfärd 2020 Ö2020:7 2020
Inkomstfördelning och välfärd 2021 Ö2021:7 2021
Jämställdhetsbilaga till landskapets budget 2018 Ö2017:5 2017
Jämställdhetsbilaga till landskapets budget 2019 Ö2018:4 2018