Kommunal statistik

Här finner du aktuella blanketter och anvisningar för rapportering av kommunala uppgifter

Budgetstatistik
Blankett (excel)

Social verksamhetsstatistik
Blankett (excel)
Anvisningar (pdf)

Kommunal verksamhetsstatistik
Blankett (excel)

Kommunal bokslutsstatistik del 1
Blankett (excel)
Anvisningar (pdf)

Kommunal bokslutsstatistik del 2
Blankett 1 (excel)
Blankett 2 (excel)
Anvisningar (pdf)

Ifyllda blanketter kan lämnas in elektroniskt per mail till elin.sagulin@asub.ax. Vi rekommenderar att ni skickar in uppgifterna via krypterad e-post, kontakta undertecknad så initierar vi en säker kommunikation. 

Frågor om den kommunala statistiken besvaras av Elin Sagulin, tel 25496 eller e-post elin.sagulin@asub.ax