Kommunal statistik

Här finner du aktuella blanketter och anvisningar för rapportering av kommunala uppgifter

Budgetstatistik
Blankett (excel)

Social verksamhetsstatistik
Blankett (excel)
Anvisningar (pdf)

Kommunal verksamhetsstatistik
Blankett (excel)

Kommunal bokslutsstatistik del 1
Blankett (excel)
Anvisningar (pdf)

Kommunal bokslutsstatistik del 2
Blankett 1 (excel)
Blankett 2 (excel)
Anvisningar (pdf)

Ifyllda blanketter skickas till iris.akerberg@asub.ax

Frågor om den kommunala statistiken besvaras av Iris Åkerberg, tel 25496 eller e-post iris.akerberg@asub.ax