Fakta och samhällsanalys från Ålands officiella statistikmyndighet

I fokus

 • Färjor i inloppet till Mariehamn
  Ålands andel av passagerartrafiken på utlandet på finländska hamnar minskar men antalet resande på tax-freerutterna ökar

  Ålands andel av passagerartrafiken på utlandet på finländska hamnar var 23,0 procent år 2007, men har därefter minskat till 18,1 procent år 2017. Därmed har den åländska andelen minskat för sjätte året i följd. För tax-freetrafiken totalt, till och via Åland kunde vi registrera en svag uppgång överlag till totalt 9 495 000 passagerare år 2017. Estlandstrafiken via Åland nådde då över en miljon passagerare (1 030 000).

  Läs mer i publikationen Sjöfartsstatistik 2017.

 • Det relativa arbetslöshetstalet per kommun år 2017
  Ett år med lägre arbetslöshetsgrad men högre antal arbetssökande

  Under år 2017 var det genomsnittliga relativa arbetslöshetstalet 4,6 procent i Mariehamn, samma som under år 2016. I skärgården var det genomsnittliga relativa arbetslöshetstalet 2,7 procent år 2017 (2,8 procent år 2016), medan det var 3,0 procent på landsbygden (3,2 procent år 2016). Under året hade Geta högst genomsnittligt relativt arbetslöshetstal med 5,5 procent, medan Sottunga inte hade några arbetlösa personer alls under året.

  Läs mer i publikationen Arbetslöshetssituationen december 2017 >>

 • Löner inom den privata sektorn 2016
  Den ordinarie medelmånadslönen 3 285 euro inom de landbaserade näringarna

  Bland de heltidsanställda var den ordinarie månadsinkomsten 3 285 euro och den totala månadsinkomsten, som även innehåller övertid, tillägg med mera, 3 410 euro. För männen var den ordinarie månadsinkomsten 3 481 euro och för kvinnorna 2 926 euro. Den totala månadsinkomsten var för männen 3 624 euro och för kvinnorna 3 018 euro. Löneskillnaderna indikerar att kvinnornas månadsinkomster fortsättningsvis ligger på en låg nivå jämfört med männens månadsinkomster. Kvinnornas ordinarie månadsinkomst motsvarade år 2016 i genomsnitt 84 procent av männens, medan deras totala månadsinkomst motsvarade ca 83 procent av männens. Lönerelationerna var år 2014 något jämnare än 2016, relationerna var då 85 procent för ordinarie månadsinkomst och 84 procent för den totala månadsinkomsten.

  Läs mer i publikationen Löner inom den privata sektorn 2016 >>

 • Vi uppmärksammar Världsstatistikdagen – genom att ge ut Statistisk Årsbok för Åland 2017!

  Statistisk årsbok för Åland innehåller en sammanställning av de viktigaste statistikuppgifterna från olika områden i det åländska samhället.

  Läs mer i publikationen Statistisk Årsbok för Åland 2017 >>

Senaste statistiken

Senaste utredningsrapporterna

Övriga nyheter