Fakta och samhällsanalys från Ålands officiella statistikmyndighet

I fokus

 • Vi uppmärksammar Världsstatistikdagen – genom att ge ut Statistisk Årsbok för Åland 2017!

  Statistisk årsbok för Åland innehåller en sammanställning av de viktigaste statistikuppgifterna från olika områden i det åländska samhället.

  Läs mer...

 • Kvinnoöverskottet har försvunnit – lika många kvinnor och män i vårt samhälle

  Den åländska jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma frihet och makt att forma samhället och sina egna liv. Med hjälp av könsuppdelad statistik kan vi följa kvinnors och mäns villkor inom många områden. ÅSUB ger tillsammans med jämställdhetsenheten vid Ålands landskapsregering ut publikationen ”På tal om jämställdhet” ungefär vart fjärde år. Publikationen innehåller allmän statistik fokuserad på kvinnor och män.

  Läs mer >

 • Arbetsmarknadsbarometern 2017
  Starkt positiv volymtillväxt av antalet sysselsatta och ett stort rekryteringsbehov förväntas under året

  Utvecklingen på arbetsmarknaden fram till våren 2018 ser ut att präglas av en starkt positiv volymtillväxt och även av ett högt rekryteringsbehov byggt på en kombination av tillväxt och stora pensionsavgångar. I år förväntas den sysselsatta arbetskraftens volym öka med 159 årsverken, eller 1,4 procent. Inom den privata sektorn i år väntas en ökning med 144 årsverken, motsvarande 1,8 procent av den sysselsatta arbetskraften. Även inom den offentliga sektorn väntas en ökning, med 15 årsverken, motsvarande 0,4 procent av den sysselsatta arbetskraften i sektorn. I år motsvarar behovet 772 årsverken eller 6,6 procent av arbetsstyrkan, att jämföra med 642 årsverken (5,6 procent) för ett år sedan.

  Läs mer >

 • Liten ökning av gästnätterna

  Under året har hotellen haft drygt 135 500 övernattningar. Jämfört med samma period 2016 innebär det en ökning om drygt tre procent. De finländska övernattningarna har ökat med knappt sex procent medan de svenska övernattningarna har ökat drygt två procent medan övernattande gäster från andra länder har minskat med sex procent.

  Läs mer

Senaste statistiken

Senaste utredningsrapporterna

Övriga nyheter