Fakta och samhällsanalys från Ålands officiella statistikmyndighet

I fokus

 • Kvinnoöverskottet har försvunnit – lika många kvinnor och män i vårt samhälle

  Den åländska jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma frihet och makt att forma samhället och sina egna liv. Med hjälp av könsuppdelad statistik kan vi följa kvinnors och mäns villkor inom många områden. ÅSUB ger tillsammans med jämställdhetsenheten vid Ålands landskapsregering ut publikationen ”På tal om jämställdhet” ungefär vart fjärde år. Publikationen innehåller allmän statistik fokuserad på kvinnor och män.

  Läs mer >

 • Invånarna vill ha förändring i dagens kommunstruktur, utmaningen att hitta alternativ kvarstår

  Förslagen med fyra respektive sju kommuner får högre betyg än förslagen med en kommun och även högre än alternativet med den nuvarande indelningen med 16 kommuner. 

  Hos dem som förespråkar sammanslagningar är motiven i första hand ekonomiska hållbarhetsargument och betoning av personalens kompetens, medan argument om trivsel, sammanhållning, närhet i de grundläggande servicefunktionerna och närdemokrati dominerar hos dem som ger nya indelningsmodeller lågt betyg.

  Läs mer >

 • Nästan alla kommuner investerade under 2015, men i minskad omfattning

  Kommunernas samlade årsbidrag för verksamhetsåret 2015 blev nästan tio miljoner lägre jämfört med 2014 och slutade på 17,2 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat sjönk från 25 miljoner 2014 till sju miljoner euro år 2015. Alla kommuner förutom Sottunga gör investeringar, men i mindre omfattning än för 2014. De samlade investeringsutgifterna slutar på 13,7 miljoner mot 23,5 miljoner euro för 2014.

  Läs mer >

Senaste statistiken

Senaste utredningsrapporterna

Övriga nyheter