Fakta och samhällsanalys från Ålands officiella statistikmyndighet

I fokus

 • Övervägande positiv stämning i det åländska näringslivet

  En sakta ökande medvind kan anas i det åländska näringslivet. Företagen tror på möjligheterna att expandera det egna företaget, öka sin personalstyrka och på en förbättrad lönsamhet.

  Läs mer >

 • Kvinnoöverskottet har försvunnit – lika många kvinnor och män i vårt samhälle

  Den åländska jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma frihet och makt att forma samhället och sina egna liv. Med hjälp av könsuppdelad statistik kan vi följa kvinnors och mäns villkor inom många områden. ÅSUB ger tillsammans med jämställdhetsenheten vid Ålands landskapsregering ut publikationen ”På tal om jämställdhet” ungefär vart fjärde år. Publikationen innehåller allmän statistik fokuserad på kvinnor och män.

  Läs mer >

 • Invånarna vill ha förändring i dagens kommunstruktur, utmaningen att hitta alternativ kvarstår

  Förslagen med fyra respektive sju kommuner får högre betyg än förslagen med en kommun och även högre än alternativet med den nuvarande indelningen med 16 kommuner. 

  Hos dem som förespråkar sammanslagningar är motiven i första hand ekonomiska hållbarhetsargument och betoning av personalens kompetens, medan argument om trivsel, sammanhållning, närhet i de grundläggande servicefunktionerna och närdemokrati dominerar hos dem som ger nya indelningsmodeller lågt betyg.

  Läs mer >

Senaste statistiken

Senaste utredningsrapporterna

Övriga nyheter