Byggande

Statistiken över byggande innehåller uppgifter om produktionen av byggnader och bostäder efter typ, storlek och ägare samt om byggnadsbeståndet. Många uppgifter finns på kommunnivå.

Skapa egna tabeller i vår databas
Databas - Byggande

Exceltabeller
Exceltabeller - Byggande

Dokumentation
Beskrivning av statistiken

Publiceringar

Titel Kod År
Fastighetsöverlåtelser 2016 2016
Fastighetsöverlåtelser 2015 2015
Byggandet 2014 BY2015:2 2014
Fastighetsöverlåtelser 2014 2014
Byggandet 2013 BY2015:1 2013
Byggandet 2012 BY2013:1 2012
Byggandet 2011 BY2012:1 2011
Byggandet 2010 BY2011:1 2010
Byggandet 2009 BY2010:1 2009
Byggandet 2008 BY2009:1 2008
Byggandet 2007 BY2008:1 2007

Ämnesområden