Val

< Statistik

Statistiken över allmänna valen visar antal röstberättigade, valdeltagande, rösternas fördelning på partier och kandidater samt uppställda och invalda kandidater. Resultatet från vissa specialstudier av valdeltagandet framgår också.

Databaser och exceltabeller
Lagtings- och kommunalval
Riksdags-, president- och EU-parlamentsval

Dokumentation
Beskrivning av statistiken