Val

< Statistikämnen Hitta publiceringar inom ämnet

Statistiken över de allmänna valen på Åland visar antal röstberättigade, valdeltagande, rösternas fördelning på partier och kandidater samt uppställda och invalda kandidater.

Lagtings- och kommunalval

Statistiken omfattar detaljerade uppgifter på såväl kommunal nivå som för Åland totalt. För lagtingets del finns vissa uppgifter tillgängliga från och med det första valet 1922. Statistiken omfattar också resultatet av de större valdeltagandeundersökningar som har gjorts sedan 1999 samt uppgifter om kommunernas förtroendevalda under de senaste mandatperioderna.

Riksdags-, president- och EU-parlamentsval

Statistiken visar deltagande och resultat för Ålands del i de riksomfattande valen. Vissa uppgifter om riksdagsval går tillbaka ända till 1907.

 

Beskrivning av statistiken