Social hållbarhet

Social hållbarhet definieras som att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov tryggas.

Nedan presenteras statistik som knyter an till begreppet social hållbarhet.

Statistik

 

Nordregios kartverktyg Nordmap

Demografi

Arbetsmarknad

Kontaktperson:
Jonas Karlsson
+358 (0)18 25581
jonas.karlsson@asub.ax