Register för aggregerad statistikproduktion

Registeransvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå
Pb 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland
Tel. +358 18 25490
E-post: asub@asub.ax

Registerbiträde

Iris Åkerberg
E-post: iris.akerberg@asub.ax

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Huvudsyftet är att upprätthålla namn- och kontaktuppgifter för insamling av aggregerade uppgifter för allmänna statistikpubliceringar.

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

Registret omfattar alla kontakter som behövs för att efterfråga statistik för allmänna statistikpubliceringar.

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: Namn, telefonnummer, e-postadresser
Känsliga uppgifter: Inga
Andra uppgifter: Inga

Källor

Uppgifterna erhålls från respektive myndighet, organisation, företag eller person.

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut från ÅSUB.

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

Registret är skyddat för obehörig åtkomst. Alla berörda har kunskap om hur registret ska hanteras. Uppgifterna förstörs omgående då de inte längre är aktuella för syftet.