Direktionen

ÅSUBs direktionsmedlemmar 2020 - 2023

Lantråd och regeringschef Veronica Thörnroos, Ålands landskapsregering (ordförande)

Kommundirektör Erik Brunström-Granesäter, Vårdö kommun

Professor Edvard Johansson, Åbo Akademi

Avdelningschef Linnéa Johansson, Ålands landskapsregering 

Verkställande direktör Susanne Olofsson, Ålands näringsliv 

Stabsschef Mikael Schöllin, SCB

Hållbarhetskoordinator Henrika Österlund, Ålands landskapsregering

 

Direktionsprotokoll finns att tillgå här