Direktionen

ÅSUBs direktionsmedlemmar 2024 - 2027

Katrin Sjögren, Lantråd, Ålands landskapsregering (ordförande)

Linnéa Johansson, Avdelningschef, Ålands landskapsregering (vice ordförande)

Arne Selander, Stadsdirektör, Mariehamns Stad

Edvard Johansson, Professor, Åbo Akademi

Mikael Schöllin, Stabschef, SCB

Petra Granholm, Vice ordförande i Arbetsgruppen för koordinering och rapportering (KORA)

Susanne Olofsson, Verkställande direktör, Ålands näringsliv 

 

Direktionsprotokoll finns att tillgå här