Den framtida arbetsmarknaden och utbildningsbehovet

Ålands statistik- och utredningsbyrå fick hösten 2012 i uppdrag att göra en utredning om det framtida utbildningsbehovet på Åland. Projektet baserades på den analys- och prognosmetod som utarbetades i det ESF-finansierade projektet ”Utveckling av system för kontinuerlig kartläggning av utbildningsbehovet inom landskapet Åland” och som publicerades i rapporten ”Utbildningsbehov och arbetsmarknad 2025” (ÅSUB Rapport 2013:4). En uppföljande studie gjordes i samband med rapporten "Utbildning och arbetsmarknad 2035" (ÅSUB Rapport 2021:3).

Framtidsbilderna baseras på tre olika scenarier för den ekonomiska och demografiska utvecklingen på Åland. Scenarierna har utarbetats i nära samarbete med uppdragsgivaren. Analysen av scenarierna görs med en så kallad numerisk allmän jämviktsmodell som anpassats till åländsk samhällsstruktur och åländska data.

Utbildning och arbetsmarknad 2035 (2021)

Utbildningsbehov och arbetsmarknad 2025 (2013)

 

Databaser

 

Bildpresentationer