Fakta och samhällsanalys från Ålands officiella statistikmyndighet

I fokus

 • Bild med segelbåtsmast med segel, signalflaggor och blå himmel
  Turismens samhällsekonomiska betydelse år 2018 har utretts

  På uppdrag av Ålands landskapsregering och Visit Åland har ÅSUB
  under år 2018 gjort en uppföljning av undersökningen om turismens 
  samhällsekonomiska betydelse från åren 2003, 2008 och 2013.

  Läs rapporten om turismens samhällsekonomiska betydelse 2018 här.

 • ÅSUB flyer
  Välkommen att jobba med oss!

  Är du intresserad av ett spännande, utvecklande och samhällsrelevant jobb?

  ÅSUB lediganslår en tillfällig tjänst som Biträdande utredare.

  För mer information om tjänsten läs här.

   

 • Ikoner med FN:s globala mål (på svenska)
  Förnyat temaområde - Hållbar utveckling

  Vårt temaområde "Hållbar utveckling" fyller 10 år, det uppmärksammar vi med lite ny infografik inspirerad av FN:s globala mål.

  Besök vårt temaområde över hållbar utveckling

  Bildens källa: FN:s utvecklingsprogram (UNDP), http://www.globalamalen.se

 • Hand med en tioeurossedel och två mynt
  Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2016

  Bidragsberoendet hos hushåll med utkomststöd har ökat samtidigt som de skattefria sociala bidragens värde urholkats och vi har ett kraftigt underutnyttjande av utkomststödet. Beroendet av utkomststöd hos mottagarna av utkomststöd låg år 2016 på 10–16 procent av den disponibla inkomsten. De olika klienthushållens sammantagna beroende av behovsprövade bidrag låg kring 25–30 procent år 2016.

  Läs rapporten om ekonomisk utsatthet och social trygghet här.

 • Inkomstregistret
  Inkomstregistret

  Inkomstregistret tas i bruk i Finland 1.1.2019. Genom att anmäla tillräckliga uppgifter till inkomstregistret behöver man i framtiden inte skicka in motsvarande uppgifter ytterligare en gång vid ÅSUBs datainsamlingar.
  (Foto: Inkomstregistret)

  Läs mer om inkomstregistret här.

Senaste statistiken

Senaste utredningsrapporterna

Övriga nyheter

Elektronisk anslagstavla

Inga meddelanden för tillfället.