Fakta och samhällsanalys från Ålands officiella statistikmyndighet

I fokus

 • Vägkorsning med arbetsplatser
  Fjolårets starka optimism inom näringslivet dämpad i årets arbetsmarknadsbarometer, men fortfarande positiva tillväxtförväntningar på arbetsmarknaden

  Utvecklingen på arbetsmarknaden fram till våren 2019 ser ut att präglas av en viss positiv volymtillväxt och ett rekryteringsbehov som hålls relativt högt. I år förväntas den sysselsatta arbetskraftens volym öka med 44 årsverken, eller 0,4 procent. Ett fortsatt högt antal pensioneringar tillsammans med varierande tillväxtförväntningar inom näringslivet håller rekryteringsförväntningarna uppe trots den försiktiga nettotillväxten totalt sett. Fjolårets starka optimism inom näringslivet har dämpats och vi ser i år mer återhållsamma förväntningar på det kommande året i de flesta branscher.

  Läs mer om årets arbetsmarknadsbarometer här.

 • ÅSUB:s nyhetsbrev på skärm
  Till prenumeranter på ÅSUB:s nyhetsbrev

  Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018, bad vi våra prenumeranter att bekräfta sin prenumeration.

  Ni som inte bekräftat prenumerationen måste beställa nyhetsbrevet på nytt för att fortsätta prenumerera. Du beställer genom att fylla i din e-postadress i rutan "Beställ nyhetsmeddelande" som finns på vår startsida www.asub.ax.

 • Byggplats med arbetsmaskiner
  Konjunkturbarometern våren 2018 visar en övervägande positiv stämning, men inget direkt jubel, hos det privata näringslivet

  Enligt ÅSUB:s konjunkturbarometer är det privata näringslivets syn på den kommande 12-månadersperioden övervägande positiv, även om företagen är något mindre positiva nu jämfört med fjolåret i sin bedömning. Totalindex ligger strax över långtidsgenomsnittet. För innevarande år får vi en beräknad ökning av BNP-tillväxten till 1,5 procent och för 2019 återigen en avmattning till 1,1 procent.

  Läs mer om konjunkturläget på Åland här.

 • Bebisfötter
  Folkmängden ökade med 275 personer under 2017

  Det slutliga invånarantalet på Åland den 31 december 2017 är 29 489. Folkmängden steg med 275 personer under 2017, vilket är en större ökning än 2016 då den var 231 personer.

  Läs mer om invånarantalet 31.12.2017

Senaste statistiken

Senaste utredningsrapporterna

Övriga nyheter

Elektronisk anslagstavla