Fakta och samhällsanalys från Ålands officiella statistikmyndighet

I fokus

 • Fråga från quizen
  Gör vår Ålands-quiz och lär dig mer om Åland

  Med anledning av vårt deltagande på AlandicaDebatt har vi tagit fram en quiz baserad på olika fakta om Åland. Gör quizen och testa dina kunskaper om Åland genom att besöka länken nedan.

  Ålands-quiz

   

 • Fartygen vilar förtöjda i sommarnatten i väntan på nästa arbetsdag
  Konjunkturläget våren 2019

  Enligt ÅSUB:s konjunkturbarometer är det privata åländska näringslivets syn på den kommande 12-månadersperioden övervägande positiv, och företagen är något mer positiva nu jämfört med fjolåret.

  Trots det relativt positiva stämningsläget fortsätter BNP att växa ytterst långsamt. För innevarande år får vi en beräknad ökning på 0,4 procent och för 2020 en tillväxt på en procent.

  Läs mer om konjunkturen här

 • Bild med segelbåtsmast med segel, signalflaggor och blå himmel
  Turismens samhällsekonomiska betydelse år 2018 har utretts

  På uppdrag av Ålands landskapsregering och Visit Åland har ÅSUB
  under år 2018 gjort en uppföljning av undersökningen om turismens 
  samhällsekonomiska betydelse från åren 2003, 2008 och 2013.

  Läs rapporten om turismens samhällsekonomiska betydelse 2018 här.

 • Ikoner med FN:s globala mål (på svenska)
  Förnyat temaområde - Hållbar utveckling

  Vårt temaområde "Hållbar utveckling" fyller 10 år, det uppmärksammar vi med lite ny infografik inspirerad av FN:s globala mål.

  Besök vårt temaområde över hållbar utveckling

  Bildens källa: FN:s utvecklingsprogram (UNDP), http://www.globalamalen.se

Senaste statistiken

Senaste utredningsrapporterna

Övriga nyheter

Elektronisk anslagstavla

Inga meddelanden för tillfället.