Fakta och samhällsanalys från Ålands officiella statistikmyndighet

I fokus

 • Byggplats med arbetsmaskiner
  Konjunkturbarometern våren 2018 visar en övervägande positiv stämning, men inget direkt jubel, hos det privata näringslivet

  Enligt ÅSUB:s konjunkturbarometer är det privata näringslivets syn på den kommande 12-månadersperioden övervägande positiv, även om företagen är något mindre positiva nu jämfört med fjolåret i sin bedömning. Totalindex ligger strax över långtidsgenomsnittet. För innevarande år får vi en beräknad ökning av BNP-tillväxten till 1,5 procent och för 2019 återigen en avmattning till 1,1 procent.

  Läs mer om konjunkturläget på Åland här.

 • Bebisfötter
  Folkmängden ökade med 275 personer under 2017

  Det slutliga invånarantalet på Åland den 31 december 2017 är 29 489. Folkmängden steg med 275 personer under 2017, vilket är en större ökning än 2016 då den var 231 personer.

  Läs mer om invånarantalet 31.12.2017

 • Löner inom den privata sektorn 2016
  Den ordinarie medelmånadslönen 3 285 euro inom de landbaserade näringarna

  Bland de heltidsanställda var den ordinarie månadsinkomsten 3 285 euro och den totala månadsinkomsten, som även innehåller övertid, tillägg med mera, 3 410 euro. Kvinnornas ordinarie månadsinkomst motsvarade i genomsnitt 84 procent av männens, medan deras totala månadsinkomst motsvarade ca 83 procent av männens. Lönerelationerna var år 2014 något jämnare än 2016, relationerna var då 85 procent för ordinarie månadsinkomst och 84 procent för den totala månadsinkomsten.

  Läs mer om löner inom den privata sektorn under 2016

Senaste statistiken

Senaste utredningsrapporterna

Övriga nyheter

Elektronisk anslagstavla

Inga meddelanden för tillfället.