Åland i världen

Här har vi samlat statistik och fakta som jämför Åland med länder och regioner i Norden och internationellt eller som belyser Ålands växelverkan med omvärlden i form av flyttning, turism och handel m.m.

Du hittar såväl ÅSUBs egna databastabeller, diagram och rapporter som länkar till statistik som finns hos andra organisationer.

Åland jämfört med omvärlden

Extern statistik

Exceltabeller

Rapporter

Ålands utbyte med omvärlden

Exceltabeller och databaser

Rapporter

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB