Jämställdhet

Det finns omfattande statistikuppgifter som belyser skillnader och likheter mellan könen. Dessa finns bland annat i publikationen På tal om jämställdhet - Åland 2021 samt i de bilagor till landskapsbudgeten som ÅSUB publicerat sedan 2012, vilka behandlar kvinnors och mäns situation inom olika områden. Dessutom presenteras könsrelaterad statistik på sex områdesvisa statistiksidor relaterade till olika inriktningar inom jämställdhetsarbetet som utgår från målen i Ålands jämställdhetsagenda. Länkar till publikationerna, statistiksidorna och områdesövergripande könsrelaterad statistik samt andra myndigheters och organisationers jämställdhetsstatistik hittar man här nedan. 

Publikationen På tal om jämställdhet - Åland 2021

Ämnesinriktad könsrelaterad statistik

Budgetbilagor och översikter

Områdesövergripande könsrelaterad statistik

Exceltabeller:

 

Databaser:

Länkar till jämställdhetsinriktad statistik