Jämställdhet

Här hittar du fakta om kvinnor och män i det åländska samhället. Uppgifterna som belyser skillnader och likheter mellan könen finns dels i publikationen På tal om jämställdhet - Åland 2021 och dels i tabeller och databaser. Sedan 2012 publicerar ÅSUB en bilaga i landskapsbudgeten som tar upp kvinnors och mäns situation inom olika områden. Dessutom finns en länk till ÅSUBs utredning om kvinnors företagande.

Publiceringar

Databaser

Tabeller

Hittade du det du sökte?