Jämställdshetsbilaga för budgeten 2014

Kvinnors och mäns livsvillkor och hälsa

ÅSUB har på regeringens uppdrag sammanställt ett statistiskt underlag till landskapets budget 2014 som belyser skillnader i kvinnors och mäns livsvillkor. Det är nu tredje gången en budgetbilaga med könsuppdelad statistik har tagits fram av ÅSUB. Årets upplaga följer ett livscykelperspektiv och har ett särskilt fokus på hälsa, vård och omsorg. Tabellerna och diagrammen kompletteras av kommenterande text.

Statistiksammanställningen publiceras också på ÅSUBs hemsida och kan laddas ner och läsas här.

För mer information om statistiken och dess underlagsmaterial kontakta
Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad den 4.11.2013