Befolkningsrörelseregistret

Registeransvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå
PB 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland. 
Tel. + 358 18 25490
E-post:asub@asub.ax

Registerbiträde

Kenth Häggblom
E-post: kenth.haggblom@asub.ax

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Huvudsyftet är att producera statistik om befolkningsrörelsen. Registeruppgifter kan även användas vid produktion av annan statistik och kan i detta syfte sammanslås med uppgifter ur andra register. 

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

Registret omfattar födda jämte föräldrar, avlidna jämte efterlevande maka/make, vigda jämte maka/ make, skilda jämte frånskild maka/make samt inflyttade, utflyttade och flyttade inom Åland, i dagens läge omkring 8 000 poster per år. 

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: personbeteckning 
Känsliga uppgifter: inga
Andra uppgifter: förändringsbeteckning (född, död etc), förändringsroll (barn, mor, far, avliden, änka etc), händelsedatum, personens ålder, kön, civilstånd, modersmål, medborgarskap, boendekommun 1.1. följande år, fastighetsbeteckning, byggnadsnummer, bostadsnummer, äktenskapets ordningsnummer, tidigare medborgarskap, barnets börd (i eller utom äktenskap), den föddas ordningsbokstav, makans/makens ålder (hela år), makans/makens boendeland, makans/makens medborgarskap, antal biologiska barn som personen har, födelsekommun, födelsestat, flyttår (statistikår), slag av flyttning (inrikes, utrikes etc), utflyttningsbostadens byggnadsnummer, utflyttningsbostadens bostadsnummer, in- och utflyttningsbostadens byggnadsnummer, in- och utflyttningsbostadens bostadsnummer, in- och utflyttningsbostadens fastighetsbeteckning, in- och utflyttningsbostadens fastighetsbeteckning, utflyttningskommun, inflyttningskommun, utflyttningsland, inflyttningsland, flyttning inom kommunen, typ av boende (inrättning m.m.), ålder vid flyttningen, slag av flyttning (inrikes, utrikes etc).

Källor

Uppgifterna erhålls från Statistikcentralen genom elektronisk överföring.

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut från ÅSUB.

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

Filerna är skyddade för obehörig åtkomst. Uppgifterna avidentifieras i den utsträckning en rationell hantering tillåter. Alla berörda har kunskap om hur materialet ska hanteras.