Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett begrepp som introducerades av Lester Brown i samband med FN-rapporten "Vår gemensamma framtid" där han definierar hållbar utveckling som "... tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov".
Källa: Brundtlandrapporten 1987.

Begreppet hållbar utveckling består av tre delområden. Följ länkarna nedan för information och statistik om respektive delområde.

Publikationer som behandlar alla tre delområden

Mer information om hållbar utveckling av externa aktörer

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) producerar statistik som berör ämnet hållbar utveckling i en åländsk kontext. Vid eventuella frågor/kommentarer, vänligen kontakta Jonas Karlsson, tel. 018-25 581 eller e-post jonas.karlsson@asub.ax.