Befolknings- och elevunderlagsprognoser

Med några års mellanrum tar ÅSUB fram befolkningsprognoser för Åland och de åländska kommunerna.  I dem utnyttjas ofta samma antaganden om dödlighet och barnafödande som i Statistikcentralens prognoser men med andra antaganden om flyttningsrörelsen inom Åland och mellan Åland och omvärlden.  Den senaste kommunala prognosen gjordes 2015.

Kommunala befolkningsscenarier 2019

Kommunala befolkningscenarier 2015

ÅSUB har även gjort två studier över grundskolornas elevunderlag enligt kommun.

Grundskolans elevunderlag 2010

Grundskolans elevunderlag 2007