Befolknings- och elevunderlagsprognoser

Med några års mellanrum tar ÅSUB fram befolkningsprognoser för Åland och de åländska kommunerna.  I dem utnyttjas ofta samma antaganden om dödlighet och barnafödande som i Statistikcentralens prognoser men med andra antaganden om flyttningsrörelsen inom Åland och mellan Åland och omvärlden. Den senaste kommunala prognosen gjordes 2019.

Kommunala befolkningsscenarier 2019