Databaser

< Tillbaka

Databaserna innehåller officiell statistik för Åland och data från utredningar. Från databasen gör du ditt uttag i form av en tabell. Du väljer själv hur tabellen ska se ut genom att välja vilka variabler och variabelvärden som ska ingå. Du kan sedan spara den färdiga tabellen i olika filformat, som exempelvis Excel.

Statistiken är uppgjord i PC-Axis, vilket är ett standardformat för statistikfiler som innehåller metadata (variabeltexter, koder, källa, datum m.m) och data. Svenska Statistiska centralbyrån har utvecklat PX-Win vilket är ett program för att öppna PC-Axis filer lokalt på din egen dator. På SCBs hemsida kan du ladda ner PX-Win och ta del av mer information och villkor.

Databaser

 

Statistik Utredning
Arbetsmarknad  Arbetsmarknadsbarometer
Befolkning Elevunderlag
Boende Sjökluster
Byggande Skatteutredning
Finans och försäkring Utbildningsbehov
Företag  
Handel  
Inkomster och skatter  
Jord- och skogsbruk, fiske  
Konsumentprisindex  
Kultur  
Löner  
Miljö och energi  
Nationalräkenskaper  
Rättsväsende  
Offentlig ekonomi  
Sjöfart  
Socialväsende  
Transport och kommunikationer  
Turism  
Utbildning  
Val