Databaser

< Tillbaka

Databaserna innehåller officiell statistik för Åland och data från utredningar. Från databasen gör du ditt uttag i form av en tabell eller ett diagram. Du väljer själv hur tabellen ska se ut genom att välja vilka variabler och variabelvärden som ska ingå. Du kan sedan spara den färdiga tabellen i olika filformat, som exempelvis Excel.

Statistikcentralen har tagit fram instruktioner om hur man jobbar med dessa typer av databaser

Hör av dig till oss om du har några frågor eller synpunkter som berör våra databaser

Databaser

 
Arbetsmarknad 
Befolkning
Boende
Byggande
Finans och försäkring
Företag
Handel
Inkomster och skatter
Jord- och skogsbruk, fiske
Konsumentprisindex
Kultur
Löner
Miljö och energi
Nationalräkenskaper
Rättsväsende
Offentlig ekonomi
Sjöfart
Socialväsende
Transport och kommunikationer
Turism
Utbildning
Val

 

Utöver dessa databaser så finns även några databaser som anknyter till våra utgivna utredningsrapporter