Databaser

< Tillbaka

Databaserna innehåller officiell statistik för Åland och data från utredningar. Från databasen gör du ditt uttag i form av en tabell eller ett diagram. Du väljer själv hur tabellen ska se ut genom att välja vilka variabler och variabelvärden som ska ingå. Du kan sedan spara den färdiga tabellen i olika filformat, som exempelvis Excel.

Statistiken är uppgjord i PC-Axis, vilket är ett standardformat för statistikfiler som innehåller metadata (variabeltexter, koder, källa, datum m.m) och data. Svenska Statistiska centralbyrån har utvecklat PxWin vilket är ett program för att öppna PC-Axis filer lokalt på din egen dator. På SCBs hemsida kan du ladda ner PxWin och ta del av mer information och villkor.

Databaser

 
Statistik Utredning
Arbetsmarknad  Arbetsmarknadsbarometer
Befolkning Elevunderlag
Boende Sjökluster
Byggande Skatteutredning
Finans och försäkring Utbildningsbehov
Företag  
Handel  
Inkomster och skatter  
Jord- och skogsbruk, fiske  
Konsumentprisindex  
Kultur  
Löner  
Miljö och energi  
Nationalräkenskaper  
Rättsväsende  
Offentlig ekonomi  
Sjöfart  
Socialväsende  
Transport och kommunikationer  
Turism  
Utbildning  
Val