Registerbeskrivning för ÅSUBs e-posthantering

Registeransvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå
PB 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland.
Tel. + 358 18 25490
E-post: asub@asub.ax

Registerbiträde

Katarina Fellman
E-post: Katarina.fellman@asub.ax

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med e-postregistret är att framställa och utveckla statistiken och utredningsverksamheten inom ÅSUB i dess myndighetsroll.

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

Registret omfattar personer som lämnar aggregerade statistikuppgifter och personer som utgör partners i utvecklingen av statistikproduktionen eller inom utredningsverksamheten inom ÅSUB.

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: E-postadress och i det fall namnet sammanfaller med e-postadressen även namn.
Känsliga uppgifter: Inga
Andra uppgifter: Inga övriga personuppgifter hanteras i registret.

Källor

Uppgifterna erhålls från respektive myndighet, organisation, företag eller person.

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut från ÅSUB.

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

Registret är skyddat för obehörig åtkomst. Alla berörda har kunskap om hur registret ska hanteras. Uppgifterna förstörs omgående då de inte längre är aktuella för syftet.