Allmänna statistikpublikationer

Statistisk årsbok
I denna publikation finner du en sammanställning av de viktigaste statistikuppgifterna från olika områden i det åländska samhället.

Åland i siffror
En liten och händig publikation som innehåller lättillgängliga tabeller och diagram med aktuell statistik om Åland.

Nordiska statistikdatabasen
Den nordiska statistikdatabasen innehåller jämförbar statistik som är strategiskt viktig för det nordiska samarbetet.

På tal om jämställdhet
Allmän statistik fokuserad på kvinnor och män.