Inkomstfördelning och välfärd

I de flesta samhällen råder en ojämlik fördelning av inkomster, välfärd och individuella förutsättningar. Hur jämlikt är inkomsterna i det åländska samhället fördelade? Hur står sig välfärden i förhållande till den övriga världen?

Via denna sida får man information om inkomstfördelning och välfärd på Åland, dels i form av en årligen återkommande publikation, dels i form av länkar till databaser och filer.

Notera att temaområdet Inkomstfördelning och välfärd delvis överlappar temaområdet Hållbar utveckling, respektive statistikområdena Inkomster och skatter, samt Socialväsende, varför den intresserade rekommenderas att söka även där om något saknas på denna sida. Könsrelaterad statistik kan i första hand hittas under ingången Jämställdhet.

Publikationer

Exceltabeller

Inkomstfördelning
Välfärd