Lönestatistik

Lönestatistik 2018 (privat sektor)

Lönestatistik för den privata sektorn efterfrågas för år 2018 (oktober månad för månadsanställda och det fjärde kvartalet för timanställda). På denna sida kan du ladda ner blanketter och anvisningar för lönestatistiken. OBS! Tänk på att spara ned filen på din dator innan du fyller i den (högerklicka på länken och välj "Spara mål som...")!

Statistikuppgifter (blanketter, lönelistor etc.) kan lämnas in elektroniskt per e-post till elin.sagulin@asub.ax eller svar@asub.ax. Vi rekommenderar att ni skickar in uppgifterna via krypterad e-post, kontakta undertecknad så initierar vi en säker kommunikation.

Frågor angående lönestatistiken

Vid frågor angående lönestatistiken, vänligen kontakta Elin Sagulin per epost elin.sagulin@asub.ax eller telefon 018-25 495.