Kontaktuppgifter till ÅSUB:s dataskyddsombud

Åda Ab
Marcus Söderholm, Magnus Ugner och Joakim Örblom
Telefon: 018 - 12 900
E-post: dpo@ada.ax