Kontaktuppgifter till ÅSUB:s dataskyddsombud

Åda Ab
Marcus Söderholm och Magnus Ugner
Telefon: 018 - 12 900
E-post: dpo@ada.ax