Kontaktuppgifter till ÅSUB:s dataskyddsombud

E-post: Dataskyddsombud@regeringen.ax

Telefon: +358 18 25199