Om ÅSUB

Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, är en oberoende institution vars främsta uppgifter är att verka som Ålands officiella statistikmyndighet och bedriva forsknings- och utredningsverksamhet.

ÅSUB producerar officiell statistik för beslutsfattande, debatt och forskning inom de flesta samhällsområden. Tyngdpunkten i forskningen och utredningsverksamheten finns inom det samhällsekonomiska området men omfattar även många andra aktuella samhällsfrågor.

Hittade du det du sökte?