Kommunal statistik

Här finner du aktuella blanketter och anvisningar för rapportering av kommunala uppgifter

Budgetstatistik

 

Social verksamhetsstatistik

 

Anvisningar Social verksamhetsstatistik

Verksamhetsstatistik för barnomsorgen

Kommunal verksamhetsstatistik

Kommunal bokslutsstatistik del 1

Blankett AKKNR - Kommunernas och kommunalförbundens resultaträkning, balansräkning och investeringar

Blankett AKKOTR - Kommunkoncernernas ekonomirapportering på Åland

Blankett KKTR - Kommunens och kommunalförbundens externa finansieringsanalys

Blankett KLTR - Utfallsrapportering från kommunens och kommunalförbundets affärsverk och balansenheten för vattenförsörjningen

AURA-Handboken, Handbok för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och kommunalförbund

 

Kommunal bokslutsstatistik del 2

ATPT - Ålands bokslut funktionsvis (drift och investeringar)

KKYTT - Kommunens och kommunalförbundets övriga ekonomiuppgifter som kompletterar bokslutsuppgifterna per kalenderår

AURA-Handboken, Handbok för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och kommunalförbund

Övrig information om den ekonomiska rapporteringen hittar ni här (pdf)

Dottersamfund, Intressesamfund och kommunalförbund

Blankett TOLT- Dottersamfund, intressesamfund, affärsverk, balansenheter för vattenförsörjningen och kommunalförbund

AURA-Handboken, Handbok för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och kommunalförbund

 

 

Ifyllda blanketter lämnas in elektroniskt genom att klicka på nedanstående länk. Man kommer då till ett formulär där man kan bifoga filer (.tex, .txt, .xlsx, .xlsm, .pdf, .xbrl) på ett säkert och krypterat sätt. 

Klicka här för att komma till formuläret för säker uppgiftsinlämning.

Formuläret fungerar tyvärr inte med Internet Explorer, vänligen använd någon av följande webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. 

Frågor om den kommunala statistiken besvaras av Elin Sagulin, tel 25495 eller e-post fornamn.efternamn@asub.ax