Lämna uppgifter

Här kan du ladda ner blanketter och anvisningar för inlämning av uppgifter till ÅSUB inom områdena inkvarteringsstatistik, kommunal statistik, lönestatistik samt miljö och avfall. Observera att du behöver spara ner den aktuella filen på din dator innan du fyller i den. Se ytterligare information under respektive område.

Vi strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt utnyttja uppgifter från administrativa register eller data som finns tillgängliga hos andra myndigheter, men inom vissa områden är det nödvändigt att vi samlar in statistik direkt från branschens aktörer. Vi riktar därför ett stort tack till alla som lämnar uppgifter och bidrar till att statistiken håller hög kvalitet.