Inkvarteringsstatistik

Statistik över gäster och övernattningar

Ladda ner den blankett nedan du vill använda. Öppna sedan PDF-filen med exempelvis Adobe Reader, fyll i uppgifterna och spara filen. Sedan kan du e-posta statistiken som bilaga till svar@asub.ax. Vi rekommenderar att ni skickar in uppgifterna via krypterad e-post, kontakta undertecknad så initierar vi en säker kommunikation. Skriv för säkerhets skull ut en kopia för alla eventualiteter.

Nytt för 2018: för insamling av ytterligare information över gästernas reseanledningar under år 2018 för vår turismundersökning har vi tagit fram excel-verktyg och en tilläggsblankett i pdf-format. Mer information om användningen av excel-verktygen, tilläggsbladet och Visit Ålands kundenkät finns på Visit Ålands medlemssida.

Frågor angående inkvarteringsstatistiken

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta Christina Lindström per mail christina.lindstrom@asub.ax eller telefon 018-25 491. Frågor gällande 2018-års turismundersökning besvaras även av Johan Flink tel. 018-25 580 eller av Jouko Kinnunen 018-25 494.

Blanketter: