Inkvarteringsstatistik

Från och med 2020 kan man välja att lämna in inkvarteringsuppgifterna via ett webb-formulär istället för de tidigare färdigt ifyllda blanketterna. I webbformulären ombeds du bland annat fylla i er anläggnings beteckning (fem-siffrig kod). Beteckningen är framtagen av ÅSUB och meddelas er i början av varje rapporteringsperiod. Kontakta oss om du inte vet vilken beteckning ni har. De tidigare blanketterna finns längst ner.

Webbformulären:

Hotell

https://www.asub.ax/hotell

Stugor

https://www.asub.ax/stugor

Pensionat

https://www.asub.ax/pensionat

Camping

https://www.asub.ax/camping

Vid eventuella frågor eller hjälp med att lämna in uppgifter, vänligen kontakta Gerd Lindqvist per e-post, gerd.lindqvist@asub.ax, eller telefon, tel. nr 018-25 582.