Personal

Katarina Fellman
Direktör
fornamn.efternamn[at]asub.ax
+358 (0)18 25492
Katarina Fellman ansvarar för den övergripande ledningen och utvecklingen av ÅSUBs statistikproduktion och forskningsverksamhet. Fellman har ansvaret för ÅSUBs ekonomi, personal och internationella samarbete. Fellman är också engagerad i institutets projektverksamhet, särskilt inom forsknings- och utredningsverksamheten. Hon har ansvarat för en lång rad utrednings- och forskningsuppdrag bland annat inom regional utveckling, demografi, kunskapsekonomi och offentlig ekonomi samt inom utvärdering av politikinsatser. Fellman deltar i det nordiska chefsstatistikersamarbetet och är även engagerad inom det regionalpolitiska forskningsområdet i det nordiska samarbetet.
Kenth Häggblom
Statistikchef, pol.mag.
fornamn.efternamn[at]asub.ax
+358 (0)18 25497
Har ett övergripande ansvar för samordning och utveckling av ÅSUBs statistikverksamhet. Inom den direkta statistikproduktionen ligger tyngdpunkten i hans arbete inom områdena befolkning, val, utbildning och kultur samt primärnäringar. Därtill kommer ansvar för externt samarbete i förhållande till finländsk och nordisk statistik samt för leveranser till FNs statistiksystem. Tycker att det är viktigt att göra statistiken känd, förstådd och använd av så många som möjligt.
Sanna Roos
Forskningschef, fil.dr
fornamn.efternamn[at]asub.ax
+358 (0)18 25489
Arbetar med utredningar med inriktning främst på beteendevetenskapliga områden. Doktorerade i psykologi vid Åbo universitet 2014. Har haft huvudansvar för surveyundersökningar som bland annat tangerat tillit, delaktighet, utbildning samt alkohol- och narkotikabruk. Har intresse för kvantitativa metoder och strukturell ekvationsmodellering. Roos har tidigare jobbat som forskare vid Åbo universitet.
Johan Flink
Utredare, pol.mag.
fornamn.efternamn[at]asub.ax
+358 (0)18 25580
Arbetar främst med olika typer av utredningar. Särskilt inriktad på det ekonomiska området där han bland annat deltar i arbetet med de regelbundna konjunktur- och arbetsmarknadsbedömningarna. Ansvarar förutom för enskilda utredningar även för nationalräkenskaperna och bokslutsstatistiken. Flink har arbetat på ÅSUB sedan 2014 och är examinerad från Åbo Akademi. Arbetar deltid vid sidan av forskarstudier vid Åbo Akademi. 
Robin Lähde
Utredare, pol.mag.
fornamn.efternamn[at]asub.ax
+358 (0)18 25496
Arbetar främst med olika typer av utredningar med inriktning på det ekonomiska området. Han deltar exempelvis i arbetet med de regelbundna konjunktur- och arbetsmarknadsbedömningarna. Utöver det arbetar han med olika former av tidsserieanalys. Lähde är utexaminerad nationalekonom från Åbo Akademi och har arbetat på ÅSUB sedan sommaren 2019. 
Mina Rosenqvist
Mina Rosenqvist
Tillf. utredare, docent
fornamn.efternamn[at]asub.ax
+358 (0)18 25494
Arbetar främst med olika typer av utredningar, exempelvis enkätundersökningar. Har en bakgrund inom epidemiologi och samhällsvetenskap och doktorerade inom folkhälsoepidemiologi vid Karolinska Institutet 2014.
Maria Viktorsson
Utredare, ekon.mag.
fornamn.efternamn[at]asub.ax
+358 (0)18 25583
Arbetar främst med olika typer av utredningar, exempelvis enkätundersökningar. Har en bakgrund inom marknadsföring, marknadsundersökningar och mediaanalys. Började på ÅSUB våren 2020.
Jonas Karlsson
Statistiker, ekon.lic.
fornamn.efternamn[at]asub.ax
+358 (0)18 25581
Arbetar främst med databehandling och statistikproduktion. Inom statistikproduktionen arbetar Karlsson huvudsakligen inom den ekonomiska statistiken, exempelvis med sysselsättnings- och arbetslöshetsstatistik.
Anna Lind Bengtsson
Anna Lind-Bengtsson
Kommunikatör, Bitr. statistiker
fornamn.efternamn[at]asub.ax
+358 (0)18 25491
Ansvarar för och samordnar extern kommunikation, såväl strategiskt som operativt. Leder kommunikationsgruppen och ansvarar för utveckling och upprätthållande av kommunikationspolicy, hanterar kontakter till media, koordinering av externa förfrågningar, distribution och förmedling av publikationer samt arrangerande av seminarier. Bistår i statistikproduktion och utredningar.
Gerd Lindqvist
Statistiker, fil.mag.
fornamn.efternamn[at]asub.ax
+358 (0)18 25582
Arbetar främst med insamling och sammanställning av uppgifter till Statistisk årsbok för Åland och Åland i siffror, turiststatistik samt nordisk och könsrelaterad statistik. Bistår också med statistikproduktion inom bl.a. statistikområdena kultur, boende, byggande, hälsa, utbildning och val.  
Elin Sagulin
Statistiker, fil.mag
fornamn.efternamn[at]asub.ax
+358 (0)18 25495
Arbetar med statistikproduktion med tyngdpunkt i kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet samt lönestatistik för den offentliga och privata sektorn. I arbetet ingår insamling av uppgifter, bearbetning och sammanställning av statistiken.
Jakob Sällström
Statistiker
fornamn.efternamn[at]asub.ax
+358 (0)18 25493
Ansvarig för statistikområdena utbildning, rättsväsende och sjöfart. Även ansvarig för ÅSUBs webbplats samt utveckling och förvaltning av ÅSUBs registerdata. Arbetade tidigare på Statistiska centralbyrån i Sverige.