Personal

Katarina Fellman

Titel: Direktör, pol.mag.
Telefon: +358 (0)18 25492

Katarina Fellman ansvarar för den övergripande ledningen och utvecklingen av ÅSUBs statistikproduktion och forskningsverksamhet. Fellman har ansvaret för ÅSUBs ekonomi, personal och internationella samarbete. Fellman är också engagerad i institutets projektverksamhet, särskilt inom forsknings- och utredningsverksamheten. Hon har ansvarat för en lång rad utrednings- och forskningsuppdrag bland annat inom regional utveckling, demografi, kunskapsekonomi och offentlig ekonomi samt inom utvärdering av politikinsatser. Fellman deltar i det nordiska chefsstatistikersamarbetet och är även engagerad inom det regionalpolitiska forskningsområdet i det nordiska samarbetet.

Kenth Häggblom

Titel: Statistikchef, pol.mag.
Telefon: +358 (0)18 25497

Har ett övergripande ansvar för samordning och utveckling av ÅSUBs statistikverksamhet. Inom den direkta statistikproduktionen ligger tyngdpunkten i hans arbete inom områdena befolkning, val, utbildning och kultur samt primärnäringar. Därtill kommer ansvar för externt samarbete i förhållande till finländsk och nordisk statistik samt för leveranser till FNs statistiksystem. Tycker att det är viktigt att göra statistiken känd, förstådd och använd av så många som möjligt.

Sanna Roos

Titel: Forskningschef, fil.dr
Telefon: +358 (0)18 25489

Arbetar med utredningar med inriktning främst på beteendevetenskapliga områden. Doktorerade i psykologi vid Åbo universitet 2014. Har haft huvudansvar för surveyundersökningar som bland annat tangerat tillit, delaktighet, utbildning samt alkohol- och narkotikabruk. Har intresse för kvantitativa metoder och strukturell ekvationsmodellering. Roos har tidigare jobbat som forskare vid Åbo universitet.

Tove Fagerström är ÅSUBs administratör

Tove Fagerström

Titel: Administratör, fil.mag.
Telefon: +358 (0)18 25491

Sköter administration och bistår vid statistikproduktion. Bidrar till ÅSUBs utåtriktade kommunikation. Har naturvetenskaplig bakgrund och arbetserfarenhet från media och tredje sektorn. Började på ÅSUB 2020.

Johan Flink

Titel: Utredare, pol.mag.
Telefon: +358 (0)18 25580

Arbetar främst med olika typer av utredningar. Särskilt inriktad på det ekonomiska området där han bland annat deltar i arbetet med de regelbundna konjunktur- och arbetsmarknadsbedömningarna. Ansvarar förutom för enskilda utredningar även för nationalräkenskaperna och bokslutsstatistiken. Flink har arbetat på ÅSUB sedan 2014 och är examinerad från Åbo Akademi. Arbetar deltid vid sidan av forskarstudier vid Åbo Akademi. Johan är föräldraledig fram till 12.8.2022. 

Jonas Karlsson

Titel: Statistiker, ekon.lic.
Telefon: +358 (0)18 25581

Arbetar främst med databehandling och statistikproduktion. Inom statistikproduktionen arbetar Karlsson huvudsakligen inom den ekonomiska statistiken, exempelvis med sysselsättnings- och arbetslöshetsstatistik.

Gerd Lindqvist

Titel: Statistiker, fil.mag.
Telefon: +358 (0)18 25582

Arbetar främst med insamling och sammanställning av uppgifter till Statistisk årsbok för Åland och Åland i siffror, turiststatistik samt nordisk och könsrelaterad statistik. Bistår också med statistikproduktion inom bl.a. statistikområdena kultur, boende, byggande, hälsa, utbildning och val.  

Robin Lähde

Titel: Utredare, pol.mag.
Telefon: +358 (0)18 25496

Arbetar främst med olika typer av utredningar med inriktning på det ekonomiska området. Robin deltar exempelvis i arbetet med de regelbundna konjunktur- och arbetsmarknadsbedömningarna. Utöver det arbetar han med olika former av tidsserieanalys. Robin är utexaminerad nationalekonom från Åbo Akademi och har arbetat på ÅSUB sedan sommaren 2019. 

Elin Sagulin

Titel: Statistiker, fil.mag
Telefon: +358 (0)18 25495

Arbetar med statistikproduktion med tyngdpunkt i kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet samt lönestatistik för den offentliga och privata sektorn. I arbetet ingår insamling av uppgifter, bearbetning och sammanställning av statistiken. Elin ansvarar även för användning och utveckling av ÅSUBs hemsida.

Jakob Sällström

Titel: Statistiker
Telefon: +358 (0)18 25493

Ansvarig för statistikområdena utbildning, rättsväsende och sjöfart. Även ansvarig för ÅSUBs webbplats samt utveckling och förvaltning av ÅSUBs registerdata. Arbetade tidigare på Statistiska centralbyrån i Sverige.

Bild på Maria Viktorsson

Maria Viktorsson

Titel: Tillf. utredare, ekon.mag.
Telefon: +358 (0)18 25583

Arbetar främst med olika typer av utredningar, exempelvis enkätundersökningar. Har en bakgrund inom marknadsföring, marknadsundersökningar och mediaanalys. Började på ÅSUB våren 2020.