Personal

Christina Lindström

Titel: Bitr stat/adm sekr, merkonom
Telefon: +358 (0)18 25491

Ansvarar för turiststatistiken som omfattar inkvarterings-, inresande- och gästhamnsstatistik, förmedlar siffror till FNs månatliga statistikbulletin samt deltar i övrig statistikproduktion. Besvarar förfrågningar och slussar frågor som kräver specialkunskap till rätt handläggare samt ansvarar för administrativa uppgifter som t ex faktureringsunderlag, publikationsdatabaser, distributionsregister och bibliotek. Deltar också i utredningsverksamheten.

Elin Sagulin

Titel: Statistiker, fil.mag
Telefon: +358 (0)18 25495

Arbetar med statistikproduktion med tyngdpunkt i kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet samt lönestatistik för den offentliga och privata sektorn. I arbetet ingår insamling av uppgifter, bearbetning och sammanställning av statistiken. Elin ansvarar även för användning och utveckling av ÅSUBs hemsida.

Gerd Lindqvist

Titel: Statistiker, fil.mag.
Telefon: +358 (0)18 25582

Arbetar främst med statistikproduktion inom statistikområdena utbildning, befolkning, boende, byggande, kultur och val. I arbetet ingår insamling, sammanställning och rapportering av statistikuppgifter. Bistår också i arbetet med Statistisk årsbok för Åland.

Iris Åkerberg

Titel: Statistiker, ekon.mag.
Telefon: +358 (0)18 25496

Arbetar med statistikproduktion inom olika områden, vilket innebär insamling av uppgifter, bearbetning och sammanställning av statistiken.

Jakob Sällström

Titel: Biträdande utredare
Telefon: +358 (0)18 25493

Arbetar främst med olika typer av utredningar, men även utveckling och förvaltning av ÅSUBs registerdata. Arbetade tidigare på Statistiska centralbyrån i Sverige.

Johan Flink (vårdledig januari-augusti 2019)

Titel: Utredare, pol.mag.
Telefon: +358 (0)18 25580

Arbetar främst med olika typer av utredningar. Särskilt inriktad på det ekonomiska området där han bland annat deltar i arbetet med de regelbundna konjunktur- och arbetsmarknadsbedömningarna. Ansvarar förutom för enskilda utredningar även för nationalräkenskaperna och bokslutsstatistiken. Flink har arbetat på ÅSUB sedan 2014 och är examinerad från Åbo Akademi.

Jonas Karlsson

Titel: Statistiker, ekon.lic.
Telefon: +358 (0)18 25581

Arbetar främst med databehandling och statistikproduktion. Inom statistikproduktionen arbetar Karlsson huvudsakligen inom den ekonomiska statistiken, exempelvis med sysselsättnings- och arbetslöshetsstatistik.

Jouko Kinnunen

Titel: Forskningschef, ekon.dr.
Telefon: +358 (0)18 25494

Ansvarar för ledningen av utrednings- och forskningsverksamheten inom ÅSUB och deltar  i ÅSUBs utredningsverksamhet med ett speciellt intresse för kvantitativa metoder, prognoser och samhällsekonomisk modellering. Kinnunen doktorerade i nationalekonomi vid Helsingfors handelshögskola (nuförtiden en del av Aalto universitet) i december 2005. Kinnunen har en bakgrund som utredare på ÅSUB, forskare vid flera finländska forskningsinstitut samt som tjänsteman inom FN.  Länk till Kinnunens profil på Research Gate.

Katarina Fellman

Titel: Direktör, pol.mag.
Telefon: +358 (0)18 25492

Katarina Fellman ansvarar för den övergripande ledningen och utvecklingen av ÅSUBs statistikproduktion och forskningsverksamhet. Fellman har ansvaret för ÅSUBs ekonomi, personal och internationella samarbete. Fellman är också engagerad i institutets projektverksamhet, särskilt inom forsknings- och utredningsverksamheten. Hon har ansvarat för en lång rad utrednings- och forskningsuppdrag bland annat inom regional utveckling, demografi, kunskapsekonomi och offentlig ekonomi samt inom utvärdering av politikinsatser. Fellman deltar i det nordiska chefsstatistikersamarbetet och är även engagerad inom det regionalpolitiska forskningsområdet i det nordiska samarbetet.

Kenth Häggblom

Titel: Statistikchef, pol.mag.
Telefon: +358 (0)18 25497

Har ett övergripande ansvar för samordning och utveckling av ÅSUBs statistikverksamhet. Inom den direkta statistikproduktionen ligger tyngdpunkten i hans arbete inom områdena befolkning, val, utbildning och kultur samt primärnäringar. Därtill kommer ansvar för externt samarbete i förhållande till finländsk och nordisk statistik samt för leveranser till FNs statistiksystem. Tycker att det är viktigt att göra statistiken känd, förstådd och använd av så många som möjligt.

Richard Palmer

Titel: Utredare, fil.dr
Telefon: +358 (0)18 25489

Arbetar främst med analys och utredningar, med ett brett ansvarsområde. Ansvarar även för sjöfarts- och konjunkturstatistik. Inom analys- och utredningsarbetet ansvarar han främst för regelbundna konjunkturbedömningar, men också för studier om ekonomisk utsatthet och för kvalificerade brukarundersökningar.   

Palmer har tidigare verkat som forskare och lärare vid Stockholms universitet. Hans specialområde var där jämförande forskning kring näringslivets internationalisering och den ekonomiska globaliseringen i ett långsiktigt perspektiv.

Sanna Roos

Titel: Tillfällig utredare, fil.dr
Telefon: +358 (0)18 25583

Roos  är till sin bakgrund samhällsvetare. Hon har doktorerat i psykologi i november 2014 och har även en tidigare examen i statsvetenskap. Roos har jobbat som forskare vid Åbo universitets psykologiska institution samt Åbo center för barn- och ungdomsforskning. Hon har erfarenhet av bland annat strukturell ekvationsmodellering (Mplus).