Informationsmaterial

Vad är bra statistik?

I presentationen nedan kan du läsa om vilka bestämmelser som styr ÅSUBs verksamhet, vilka olika källor vi använder för det material vi publicerar, hur vi jobbar för att undvika fel och upprätthålla en god kvalitet, samt varför det är viktigt att svara när man får en enkät.