Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet definieras som långsiktigt bevarande av vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de klarar av.

Nedan presenteras statistik och rapporter som knyter ann till begreppet ekologisk hållbarhet.
 

Statistik

 

Utredningsrapporter

Statistikrapporter

Databas

 

Kontaktperson:
Jonas Karlsson
+358 (0)18 25581
jonas.karlsson@asub.ax