Utredningar och forskning

Forskningens och utredningsverksamhetens tyngdpunkt finns inom det samhällsekonomiska området men omfattar även många andra samhällsfrågor. Forskningen och utredningarna vilar på vetenskaplig grund och följer vedertagna forskningsetiska regler och rekommendationer. Verksamheten kombinerar kännedom om åländsk samhällsutveckling med hög akademisk kompetens. Forskningsverksamheten har särskilt specialiserat verksamheten inom ekonomiska lägesanalyser, prognoser, ekonomisk modellutveckling, surveyundersökningar samt utvärdering av politikinsatser. 

Under de olika områdena ovan finns länkar till publikationer, presentationer och databaser.