Internationella jämförande studier

< Tillbaka

Ämnesområdet omfattar i huvudsak studier där åländsk ekonomi och samhälle sätts i ett internationellt sammanhang. Studier av andra territorier och regioner som är av åländskt intresse publiceras också här.