Medborgarperspektivet

< Utredningar och forskning Hitta publiceringar inom ämnet

Här hittar du enkät-, intervju- och registerundersökningar som kartlägger attityder, vanor och livsvillkor bland personer på Åland.

Hitta publiceringar inom ämnet

Publiceringar

Titel Kod År Sortera stigande
Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2021 R2024:2 2024
Medborgarundersökning 2023 2023
Medborgarundersökning: Mariehamn - hösten 2023 R2024:1 2023
Kollektivtrafik på Åland 2022 R 2022:7 2022
Tillitsstudie för Åland 2022 – Om förtroende, delaktighet och upplevelsen av att blomstra R2022:6 2022
Vad oroar personer på Åland hösten 2022? 2022
Ålänningarna och miljön - miljömedvetenhet och -engagemang 2022 R2022:4 2022
Attityder till havsbaserad vindkraft på Åland Ö2022:5 2022
Barn, elever och studerande med neuropsykiatriska funktionsvariationer R2022:2 2022
Ålänningarnas kultur- och fritidsvanor 2020 R2021:6 2021
Ålänningars alkohol-, narkotika- och tobaksbruk samt spelvanor 2021 R2021:4 2021
Upplevd diskriminering i det åländska samhället 2020 R2020:7 2021
Medievanor på Åland 2020 R2020:6 2021
Att leva och bo som inflyttad på Åland – Utomnordiska och nordiska erfarenheter av åländskt samhällsliv R2020:3 2020
Medborgarundersökning: Mariehamn – hösten 2019 R2019:9 2019
Nabo - ungas röster om social inkludering på Åland 2019
Tyck till om ungdomsgårdarna – En enkätundersökning för unga i Mariehamn 2018 R2019:1 2019
Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2016 R2018:6 2018
Tillitsstudie för Åland 2018 R2018:5 2018
De äldres delaktighet på Åland R2017:4 2017
Ålänningars alkohol-, narkotika och tobaksbruk samt spelvanor 2016 R2016:7 2016
Kollektivtrafik i Mariehamn våren 2016 R2016:4 2016
Medborgarundersökning: Mariehamn – hösten 2015 R2015:6 2016
Ålänningarna och miljön R2015:5 2015
Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2012 R2015:2 2015
Att leva och bo som inflyttad på Åland R2014:9 2015
Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer R2014:7 2014
Ålänningars kultur- och fritidsvanor 2014 R2014:6 2014
Frivilligarbetet inom det åländska föreningslivet - samhällsekonomiska och kvalitativa effekter R2012:4 2012
Medborgarundersökning: Mariehamn 2012 R2012:8 2012