Offentlig sektor och autonomier

< Utredningar och forskning Hitta publiceringar inom ämnet

Inom det här området finns studier som belyser landskapet och självstyrelsen, kommunsektorn, den statliga sektorn på Åland samt den offentliga sektorns ekonomi. Här presenteras även resultat av analyser av enskilda offentliga serviceområden.

Hitta publiceringar inom ämnet

Publiceringar

Titel Kod År Sortera stigande
Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2021 R2024:2 2024
Medborgarundersökning 2023 2023
Medborgarundersökning: Mariehamn - hösten 2023 R2024:1 2023
Medborgarundersökning: Mariehamn – hösten 2019 R2019:9 2019
Beräkningar av utfallet för ny finansieringsmodell för Ålands självstyrelse R2019:6 2019
Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2016 R2018:6 2018
Den framtida kommunindelningen på Åland – en enkätstudie R2017:1 2017
Medborgarundersökning: Mariehamn – hösten 2015 R2015:6 2016
Framtida finansiella relationer mellan Åland och Finland R2015:4 2015
Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2012 R2015:2 2015
Skattekalkyler för kommunerna hösten 2014 Ö2014:1 2014
Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer R2014:7 2014
Finansieringen av Kommunernas socialtjänst R2014:4 2014
Uppföljning av landskapsandelsreformen 2008 R2012:7 2013
Skattekalkyler för kommunerna hösten 2013 Ö2013:1 2013
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2012 R2012:5 2012
Medborgarundersökning: Mariehamn 2012 R2012:8 2012
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2011 R2011:7 2011
Invånarnas syn på kommunernas verksamhet och organisation R2010:9 2010
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2010 R2010:5 2010
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn våren 2010 R2010:2 2010
Vilka krav kan vi ställa på framtidens kommuner? R2009:13 2009
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2009 R2009:11 2009
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn våren 2009 R2009:6 2009
Den åländska beskattningen - Ekonomiska effekter av alternativa framtidsscenarier 2010-2020 R2009:5 2009
Mot den tredje generationens regionpolitik R2009:2 2009
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2008 R2008:11 2008
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn våren 2008 R2008:4 2008
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2007 R2007:9 2007
Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland R2007:5 2007