Utvärderingar

< Utredningar och forskning Hitta publiceringar inom ämnet

Under den här rubriken publiceras främst utvärderingar av olika politikinsatser och EU-program, men även utvärderingar av privata verksamheter med samhällsstöd. Utvärderingarna kan utgöra förhandsbedömningar, värdering av pågående verksamheter och initiativ eller efterhandsutvärderingar av genomförda program och insatser.

Hitta publiceringar inom ämnet

Publiceringar

Titel Kod År Sortera stigande
Barn, elever och studerande med neuropsykiatriska funktionsvariationer R2022:2 2022
Utvärderingen av LBU-programmet för Åland 2014–2020. Årsrapport för 2019, med tematiska fördjupningar R2020:2 2020
Utvärdering av genomförandet av Nordiskt samarbetsprogram för regional utveckling och planering 2017-2020 R2019:7 2019
Utvärderarnas fördjupade årsrapport för 2018. Ålands landsbygdsutvecklingsprogram perioden 2014-2020 R2019:4 2019
Utvärderingen av LBU-programmet för Åland 2014–2020. Årsrapport med tematiska fördjupningar 2018 R2018:3 2018
Ålands gymnasium 2011-2017 R2018:1 2018
Utvärderarnas fördjupade årsrapport för 2016. Ålands landsbygdsutvecklingsprogram perioden 2014-2020 R 2017:6 2017
Slututvärdering av Landsbygdsutvecklingsprogrammet för landskapet Åland 2007-2013 R2016:5 2016
Förhandsutvärderingen av Ålands europeiska strukturfondsprogram 2014-2020 R2014:8 2014
Utvärderarnas årsrapport 2013 LBU 2007-2013 R2014:3 2014
Utvärderarnas rapport 2012 Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland perioden 2007-2013 R2013:2 2013
Utvärderarnas rapport 2011. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland perioden 2007-2013 R2012:3 2012
Utvärderarnas rapport 2010. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 R2011:4 2011
Halvtidsutvärdering - Landsbygdsprogrammet för landskapet Åland R2010:7 2010
Förhandsbedömningar av Ålands EU-program 2007-2013. Regional konkurrenskraft och sysselsättning. Landsbygdens utveckling R2006:9 2008
Företagsrådgivningen vid Ålands Handelskammare och Ålands Företagareförening - En utvärdering R2006:1 2005
Rådgivningen vid Ålands Hushållningssällskap - En utvärdering R2004:4 2004
Halvtidsutvärdering Ålands mål 3 program R2003:8 2003
Halvtidsutvärdering Ålands mål 2 program R2003:7 2003
Efterhandsutvärdering Ålands mål 5b-program 1995-1999 R2002:6 2002
Den åländska näringsrätten. Historisk bakgrund och tillämpning under det sena 1990-talet R2002:5 2002
Stöd till glesbygdshandeln - men hur? R2000:9 2000
Utvärdering av investerings- och startstödet till lantbruket på Åland 1997-1998 R2000:7 2000
Det åländska transportstödet R1999:14 1999
Utvärdering av EU-programmen mål 5b, 3 och 4 på Åland 1995-99 R1999:8 1999