Utvärdering av investerings- och startstödet till lantbruket på Åland 1997-1998