Direktionsprotokoll

Verksamhetsår

Direktionsprotokoll år 2022

Direktionsprotokoll år 2021

Direktionsprotokoll år 2020

Direktionsprotokoll år 2019

Direktionsprotokoll år 2018

Direktionsprotokoll år 2017

För mer information kontakta direktör Katarina Fellman eller administrativ sekreterare Tove Fagerström (e-post fornamn.efternamn@asub.ax