Administrativa adressregistret

Registeransvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå
PB 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland. 
Tel. + 358 18 25490
E-post: asub@asub.ax

Registerbiträde

Christina Lindström
E-post:  christina.lindstrom@asub.ax

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Huvudsyftet är att upprätthålla namn och adressregister för ÅSUBs publikationsprenumeranter samt för uppgiftslämnare för statistikändamål.

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

Registret omfattar alla prenumeranter av statistik och utredningsrapporter samt personer som lämnar statistikuppgifter till ÅSUB, i dagens läge omkring 780 personer.

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: namn, adress och postadress
Känsliga uppgifter: inga
Andra uppgifter: inga

Källor

Uppgifterna erhålls från personer som prenumererar på publikationer eller samlas in i samband med insamling av statistikuppgifter.

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut från ÅSUB. Uppgifter rörande enskilda personer kan lämnas ut till den berörde kostnadsfritt i enlighet med landskapslagen om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen (2007:88).

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

Filerna är skyddade för obehörig åtkomst. Alla berörda har kunskap om hur materialet ska hanteras.