Begrepp och information

Här samlar vi material av mer generell karaktär, som vårt skolmaterial Statistikbingo, ordlista över ord och begrepp som används inom statistik och utredning och en presentation som bland annat tar upp hur vi arbetar med att underlaget till den statistik och de utredningar som produceras vid ÅSUB ska bli så bra som möjligt. Här hittar du också länk till våra allmänna publikationer som Statistisk årsbok för Åland och Åland i siffror. 

Illustrativ bild

Statistikbingo

Ord och begrepp

Informationsmaterial

Allmänna statistikpublikationer