Kontakt

Telefon

 +358 18 25 490

E-post

asub@asub.ax

Postadress

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
Pb 1187
AX-22111 MARIEHAMN

Besöksadress

Ålandsvägen 26
Mariehamn, Åland

Faktureringadress

Ålands landskapsregering 
ÅSUB
PB 2050
AX-22111 MARIEHAMN

Eller per e-post till asub@asub.ax

FO-nummer 0145076-7.