Kontakt

Postadress

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
Pb 1187
AX-22111 MARIEHAMN

Besöksadress

Ålandsvägen 26
Mariehamn, Åland

Telefon: +358 18 25 490
E-post: asub@asub.ax