Tillgänglighetsutlåtande

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.asub.ax uppfyller landskapslagen (2019:7) om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är till stora delar förenlig med landskapslagen om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi jobbar för att så långt som möjligt göra informationen tillgänglig, se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från vår webbplats i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss. Du kan kontakta oss antingen genom att skicka e-post till asub@asub.ax eller ringa +358 18 25490 (växel).

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du lämna dina synpunkter här.

Tillsyn

Ålands landskapsregering har ansvaret för tillsyn över landskapslagen om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Ålands landskapsregerings registrator på registrator@regeringen.ax och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan med kriterium, beskrivning och nivå (A eller AA)

  • 4.1.1 Se till att koden validerar (A)

Vi arbetar med att så fort som möjligt åtgärda bristerna.

Oskäligt betungande anpassning

Ålands statistik- och utredningsbyrå åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 6 § Landskapslag (2019:7) om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen för nedanstående innehåll.

  • Databaserna under adressen pxweb.asub.ax är mycket omfattande och svåra att tillgänglighetsanpassa. ÅSUB har dessutom ingen möjlighet att påverka tillgängligheten i verktyget Px-Web. Verktyget Px-Web utvecklas av Statistiska Centralbyrån i Sverige (SCB), när verktyget tillgänglighetsanpassas kommer även ÅSUB att få ta del av utvecklingen.
  • Nyhetsmeddelanden i samband med månads-, kvartalsstatistik och årsstatistik samt preliminära statistikuppgifter och prognoser som publicerats före år 2020 har undantagits. Uppdaterat innehåll från dessa nyheter framkommer i nyare publiceringar och statistikmeddelanden varför det mot bakgrund myndighetens ringa storlek och att motsvarande information finns att tillgå i tillgängligt format skulle det medföra en oproportionell börda att tillgänglighetsanpassa dessa gamla nyhetsmeddelanden.
  • Gamla versioner av Statistiks årsbok för Åland har inte tillgänglighetsanpassats med hänvisning till oproportionell börda att anpassa äldre versioner av böckerna. Från Statistisk årsbok 2020 uppfyller årsböckerna tillgänglighetskravet.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har låtit 7minds AB göra en oberoende granskning av www.asub.ax. Granskningen genomfördes i mars 2020.

Webbplatsen publicerades i januari 2017

Senaste bedömningen gjordes i mars 2020

Redogörelsen uppdaterades senast i juni 2020.