Konjunkturöversikter

< Tillbaka

Här publiceras årligen konjunkturanalyser över åländsk ekonomi, dels i form av omfattande rapporter med branschvisa översikter, dels som sammanfattande konjunkturindikatorer. Under den här rubriken publiceras även metodikrapporter inom området.

Publiceringar

Titel Kod År
Konjunkturläget våren 2022 R2022:3 2022
Konjunkturindikatorer 2021 Ö2022:1 2021
Ekonomisk översikt hösten 2021 Ö2021:5 2021
Konjunkturläget våren 2021 R2021:2 2021
Konjunkturindikatorer 2020 Ö2021:1 2021
Ekonomisk översikt hösten 2020 Ö2020:5 2020
Konjunkturläget våren 2020 och coronakrisen R2020:1 2020
Konjunkturindikatorer 2019 Ö2020:1 2020
Ekonomisk översikt hösten 2019 Ö2019:6 2019
Konjunkturläget våren 2019 R2019:3 2019
Konjunkturindikatorer 2018 Ö2019:3 2019
Ekonomisk översikt hösten 2018 Ö2018:3 2018
Konjunkturläget våren 2018 R2018:2 2018
Konjunkturindikatorer 2017 Ö2018:1 2018
Ekonomisk översikt hösten 2017 Ö2017:4 2017
Konjunkturläget våren 2017 R2017:3 2017
Konjunkturindikatorer 2016 Ö2017:1 2016
Ekonomisk översikt hösten 2016 Ö2016:3 2016
Konjunkturläget våren 2016 R2016:2 2016
Konjunkturindikatorer 2015 Ö2016:2 2016
Konjunkturläget hösten 2015 Ö2015:3 2015
Ekonomisk översikt hösten 2015 Ö2015:3 2015
Konjunkturläget våren 2015 R2015:1 2015
Konjunkturindikatorer 2014 Ö2015:1 2014
Konjunkturläget våren 2014 R2014:2 2014
Ekonomisk översikt hösten 2014 2014
Konjunkturläget våren 2013 R2013:1 2013
Det allmänna ekonomiska läget hösten 2013 2013
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2012 R2012:5 2012
Konjunkturläget våren 2012 R2012:1 2012
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2011 R2011:7 2011
Konjunkturläget våren 2011 R2011:2 2011
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2010 R2010:5 2010
Förändringar i Ålands omsättningsindex 2010
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn våren 2010 R2010:2 2010
Konjunkturläget våren 2010 R2010:1 2010
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2009 R2009:11 2009
Konjunkturläget hösten 2009 R2009:10 2009
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn våren 2009 R2009:6 2009
Konjunkturläget våren 2009 R2009:4 2009
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2008 R2008:11 2008
Konjunkturläget hösten 2008 R2008:10 2008
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn våren 2008 R2008:4 2008
Konjunkturläget våren 2008 R2008:3 2008
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2007 R2007:9 2007
Konjunkturläget hösten 2007 R2007:6 2007
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn våren 2007 R2007:3 2007
Konjunkturläget våren 2007 R2007:1 2007
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2006 R2006:7 2006
Konjunkturläget hösten 2006 R2006:6 2006
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn våren 2006 R2006:4 2006
Konjunkturläget våren 2006 R2006:3 2006
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2005 R2005:5 2005
Konjunkturläget hösten 2005 R2005:4 2005
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2005 R2005:2 2005
Konjunkturläget våren 2005 R2005:1 2005
Konjunkturläget hösten 2004 R2004:8 2004
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2004 R2004:7 2004
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2004 R2004:3 2004
Konjunkturläget våren 2004 R2004:1 2004
Konjunkturläget hösten 2003 R2003:6 2003
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2003 R2003:5 2003
En snabb BNP-indikator för det privata näringslivet på Åland R2003:4 2003
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2003 R2003:3 2003
Konjunkturläget våren 2003 R2003:1 2003
Konjunkturläget hösten 2002 R2002:8 2002
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2002 R2002:7 2002
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2002 R2002:4 2002
Konjunkturläget våren 2002 R2002:3 2002
Konjunkturläget hösten 2001 R2001:9 2001
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2001 R2001:4 2001
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2001 R2001:3 2001
Konjunkturläget våren 2001 R2001:1 2001
Konjunkturläget hösten 2000 R2000:10 2000
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2000 R2000:8 2000
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2000 R2000:3 2000
Konjunkturläget våren 2000 R2000:2 2000
Konjunkturläget hösten 1999 R1999:13 1999
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 1999 R1999:12 1999
Konjunkturläget våren 1999 R1999:3 1999

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden