Konjunkturöversikter

< Utredningar och forskning Hitta publiceringar inom ämnet

Här publiceras årligen konjunkturanalyser över åländsk ekonomi, dels i form av omfattande rapporter med branschvisa översikter, dels som sammanfattande konjunkturindikatorer. Under den här rubriken publiceras även metodikrapporter inom området.

Hitta publiceringar inom ämnet