Näringsliv och företagande

< Utredningar och forskning Hitta publiceringar inom ämnet

Ämnesområdet omfattar analyser av olika branscher och sektorer inom ekonomin samt studier av förutsättningarna för företagande. Vissa studier, såsom Turismens samhällsekonomiska betydelse, görs regelbundet med några års intervaller.

Hitta publiceringar inom ämnet

Publiceringar

Titel Kod År Sortera stigande
Fiskerinäringens betydelse för samhällsekonomin på Åland 2019 R2019:8 2020
Tillväxtstudie 2019 R2019:10 2020
Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2018 R2019:2 2019
Språkbehovet i det privata näringslivet R2016:6 2016
Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2013 R2014:1 2013
Små företags kapitalförsörjning på Åland R2012:6 2012
The significance of duty-free sales on board ferries to the transnational transport system in the Baltic Sea Region R2011:8 2011
Nordisk-Baltisk sjöfart 2011 R2011:3 2011
Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts R2011:1 2011
Den ålandsbaserade sjöfartens ekonomiska betydelse - En studie av klustereffekter och framtidsscenarier R2010:6 2010
Regionala effekter av fast vägförbindelse till Föglö R2009:12 2009
Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2008 R2009:3 2008
Kvinnors företagande på Åland R2008:2 2008
Det åländska sjöklustret R2007:2 2007
Fiskerinäringens betydelse för samhällsekonomin på Åland 2004 R2004:9 2004
På jakt efter tillväxt R2004:6 2004
Det åländska skatteundantagets samhällsekonomiska betydelse - idag och i framtiden R2004:5 2004
Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2003 R2004:2 2003
Evenemangsundersökningen 2003 R2003:9 2003
Det åländska jordbrukets framtida utvecklingsförutsättningar R2003:2 2003
Det åländska rederiklustret R2002:1 2001
Nordiskt näringspolitiskt program 2002-2005 R2001:7 2001
Det åländska informationssamhället -Så utbrett är det! R2001:2 2001
Utveckling av handeln i Mariehamn och övriga Åland R2000:6 2000
Sea Transports in the Baltic Sea R2000:5 2000
Dagligvarupriserna på Åland - en komparativ analys R2000:1 1999
Sea Transport in the Baltic Sea Region R1999:15 1999
En EU-anpassad sjöfartspolitik R1999:11 1999
Förslag till etablering av ett åländskt fartygsregister och tonnagebeskattningsregim R1999:6 1999
Beroendeförhållandena inom den åländska ekonomin R1999:5 1999